Postępowanie Karne i Procesowe - Strony procesowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie Karne i Procesowe - Strony procesowe - strona 1

Fragment notatki:

Omawia takie zagadnienia jak: Przedmiot procesu karnego, Zasady procesu karnego, Przesłanki procesu karnego, Sądy, Strony procesowe, organizacja i zasady działalności prokuratury, pokrzywdzony, Oskarżyciel posiłkowy i prywatny, Powód cywilny/proces adhezyjny, Oskarżony. Ponadto omawia tematy: Obrońcy i pełnomocnicy, Czynności procesowe, Dowody, Środki przymusu procesowego, Postępowanie przygotowawcze, Postępowanie przed sądem I instancji, Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia, Postępowanie szczególne,

Rozdział II: Przedmiot procesu karnego Określenie przedmiotu rozprawy jest konieczną przesłanką do wszczęcia procesu, za niedopuszczalne uważa się prowadzenie procesu bez sformułowania przedmiotu rozprawy. Przedmiotem Procesu karnego - jest to o co chodzi w każdym procesie niezależnie od stanu faktycznego. INNE Definicje(konkurencyjne poglądy):
Przedmiotem procesu karnego - jest czyn zarzucany oskarżonemu, czyn ten jest czynem hipotetycznym zarzucanym oskarżonemu(pogląd ten jest krytykowany, gdyż skupia się tylko na materialnej części przestępstwa co w efekcie mogłoby skutkować, tym że jeśli przestępstwo nie doszło do skutku, nie można by nawet wszcząć procesu, ze względu na ujemną przesłankę procesową) Przedmiotem procesu karnego - według drugiej teorii jest to odpowiedzialność prawnej osoby ściganej za zarzucane jej przestępstwa Odpowiedzialność prawna w procesie karnym opiera się na dwóch podstawach 1) faktycznej i 2) prawnej normatywnej podstawą faktyczną jest czyn zarzucany oskarżonemu, jeśli czyn ten zostanie udowodniony w procesie karnym to czyn ten zostanie oskarżonemu przypisany w wyroku. I nie można jej zmieniając w istotny sposób w trakcie procesu. (chodzi tu o to, żeby oskarżony został skazany za ten sam czyn o który został oskarżony{dotyczy tyko postępowania jurysdykcyjnego})
podstawa prawna procesu karnego to kwalifikacja prawna czynu zarzucanego oskarżonemu. W przeciwieństwie to podstawy materialnej jest możliwość zmiany podstawy prawnej podczas procesu lecz jest to ograniczone określonymi rygorami proceduralnymi. Rozdział III: Zasady procesu karnego 1. Pojęcie, klasyfikacja i systematyka zasad procesu karnego Do systemu zasad postępowania karnego należą tylko te zasady, które dotyczą tylko tego postępowania a nie innych dziedzin prawa. Zasady procesu karnego mają duże znaczenie tak dla teorii procesu karnego, jak i praktyki wymiaru sprawiedliwości. Mają przede wszystkim znaczenie porządkujące, umożliwiają porównywanie różnych systemów prawa, ułatwiają proces dydaktyczny. Do zagadnień spornych na tle zasad procesu karnego należą:
brak jednoznaczności nazwy „zasada prawna
kwestia kryteriów pozwalających na wyodrębnienie spośród norm prawa karnego procesowego tych, które należy zaliczyć do zasad procesowych Problem zasad przeciwstawnych, równolegle występujących w procesie karnym Podział:
Zasady w sensie dyrektywlanym - to dyrektywy/postulaty, przedstawiający wzorce na których ma być oparty dany system prawny Zasady w sensie abstrakcyjnym - to zasada oderwana od jakiegokolwiek systemu prawnego, która zakreśla pewien możliwy kierunek rozwijania kwestii procesowej (zwykle kreowana w sposób abstrakcyjny - nie zezwala na wyjątki)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz