Kapituła - strona 3

Traktaty Tylżyckie i Wolne Miasto Gdańsk

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

sposób (przez zgrom. Reprezentantów - organ ustawodawczy, uniwersytet, kapituła) Aby zostać senatorem (cenzusy...

Prasa powojenna w Polsce- Wprost

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

jednak z tej funkcji, nadal jednak współpracuje z tygodnikiem. Pod patronatem tygodnika "Wprost" kapituła złożona...

Historiografia w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

-1223) - pierwszy wybrany biskup przez kapitułę, a nie wyznaczony; Cronica Polonorum: druga kronika...

Gustaw Adolf Mehlig

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

była prowadzona w dobrach arcybiskupstwa i kapituły gnieźnieńskiej. W 1785 roku na skutek reorganizacji powołano...

Inwestytura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

zrezygnował z inwestytury urzędników duchownych (biskupów i opatów). Miały ich wybierać kapituły katedralne...

Protestancka reformacja na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

z kapituła warmińską w sprawie obsady biskupstwa. - Papież Leon X na skutek rozmów z Koroną Polską wydał...