Kapituła - strona 4

Powszechna historia prawa kanonicznego - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2205

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KANONICZNEGOHistoria prawa kanonicznego jako dyscyplina naukowa zaczęła się rozwijać dopiero w wieku XIX w. Duże zasługi w tym względzie ma E. Friedberg, który opracował i wydał Corpus Iuris Canonici (Lipsk 1897-1881). Obowiązek nauczania historii prawa kanonicznego na wy...

Reformy w kościele

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2093

kapituły katedralnej - kanoników rozróżnienie miedzy prawami świeckimi a prerogatywami duchowymi 2 ...

Praca duszpasterska-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

, przez księży z kapituł, wikariuszy kapitulnych, uległych władzom (Opole, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk...

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Reprezentantów. Czterech zaś wybranych zostanie przez kapitułę i uniwersytet, z których każda ma prawo mianować...

Sztuka starożyna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

arksinoejon - dla jakiejś tam królowej zbudowany, perystaza, kapituła z dachem dwuspadowym. Exedy?- korytarze...

Sądownictwo stanowe w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1134

, w których uczestniczyli członkowie rady monarszej, ogół przybyłej szlachty oraz zapraszani przedstawiciele kapituł i miast...