Kapituła

Ustrój wolnego miasta Krakowa - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

w składzie: deputowani gmin/26/, przedstawiciele senatu /3/, przedstawiciele kapituły /3/, przedstawiciele...

Kancelarie kościelne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1064

wewnątrzkościelnej mówimy od końca XII wieku. Diecezją kierował biskup, ciałem doradczym była kapituła...

Monarchia stanowa - Władza królewska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

i kapituł. Sejm walny/wielki - ogólno państwowy zjazd. Rada królewska Urzędnicy ziemscy Szlachta...

Duchowni i laikat-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

honorowy (kapituły katedralnej lub kolegiackiej) prałat infułat Oznaczenia (kościelne): RM: rokiety...