Kapituła - strona 2

Wielkie Księstwo Poznańskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

reprezentantów złożone z 26 deputowanych gmin oraz przedstawicieli senatu, kapituły(3), uniwersytetu(3) i 6...

Sejm szlachecki w Polsce - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2065

- do sejmu nie weszli przedstawiciele miast ani kapituł, liczba posłów początkowo była zmienna, po unii...

Sejm szlachecki w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

zaczęła przybywać szlachta a także reprezentancji miast i kapituł, stały się one sejmami - zgromadzeniami...

Powstanie listopadowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

reprezentantów złożone z 26 deputowanych gmin oraz przedstawicieli senatu, kapituły(3), uniwersytetu(3) i 6...

Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

na zgromadzeniach gminnych, 3 delegował Senat, 3 Kapituła katedralna krakowska, 3 Uniwersytet Jagielloński . Ponadto...

Trybunał Litewski, Koronny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

. duchownych na 1 rok, a od 1670r na 2 lata przez kapituły (sądzili w spr. gdy jedną ze stron był duchowny...

Sejmiki szlacheckie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

na nie przybywać szlachta, a także przedstawiciele miast i kapituł - zaczęły one wówczas ewoluować w stronę sejmów...