Powstanie listopadowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie listopadowe - omówienie  - strona 1 Powstanie listopadowe - omówienie  - strona 2 Powstanie listopadowe - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Powstanie listopadowe
Wybuch powstania
Przyczyny:
Podminowanie starych rządów w Europie przez rządy wolnościowe
Pogłoska, że armia polska ma służyć do tłumienia powstania w Francji i Belgii
Legenda Napoleona i bonapartyzmu
Łamanie konstytucji
Powstanie rozpoczęło się 29/30 XI 1830 w Warszawie od grupy podchorążych.
Władze powstania
Władzę naczelną nadal pełniła Rada Administracyjna, zmieniała ona tylko swój skład dodając raz 6 członków sejmu, a później wymieniając 4 na członków towarzystwa patriotycznego. 6 XII przemieniła się w Rząd tymczasowy, 7 XII przekazał on całą władzę dyktatorowi powstania(w sprawach cywilnych miał współdziałać z rządem). 21 XII uznano powstanie narodowym 18 I po rezygnacji Chłopickiego władze nad powstaniem przejął rząd wraz z nowym naczelnikiem Skrzyneckim.
25 I detronizowano cara i zniesiono te artykuły konstytucji, które odnosiły się do unii z Rosją
Rozszerzono skład sejmu o przedstawicieli Litwy i Ukrainy
Państwo nadal uznano za monarchie konstytucyjną
15/16 VIII faktyczną władzę dyktatorską objął Krukowiecki
Jeszcze jednej próby reorganizacji dokonano we wrześniu
23 IX ostatnie posiedzenie rządu na ziemiach polskich
Charakter i znaczenie powstania
Powstanie było swoistą formą porozumienia szlachecko mieszczańskiego. Powstanie popudziło do walki także ludność polską w pozostałych zaborach. Zdławiło plany stłumienia rewolucji Francuskiej i Belgijskiej. Stało się symbolem europejskiej walki o wolność.
Litwa i Ukraina (do 1831)
W czasach Aleksandra I
Ziemie I i II zaboru traktowane były jak integralna część imperium inaczej były traktowane ziemie III zaboru, z których początkowo Aleksander chciał zrobic ponownie Wielkie Księstwo Litewskie. System rządów w 9 guberniach oraz Kijowskiej i Wołyńskiej, łączył w zręczny sposób dwie cechy tzn. gwarancje dla ustroju szlacheckiego z drugiej strony wprowadzało autokratyczny system rządów. Rozbudowana administracja i policja tępiła wszelkie wystąpienia przeciw carowi. Tradycje i odrębności
W zachodnich guberniach ciągle obowiązywał w prawie cywilnym, materialnym i procesowym obowiązywał III statut Litewski. Tylko w sprawach karnych i niektórych administracyjnych należało się odwoływać do sądów rosyjskich. W 1812 na miejsce trybunału Litewskiego wszedł III departament Senatu cesarstwa. Urzędników miały osądzać sądy nadworne składające się w połowie z Rosjan i Polaków. Utrzymały się tradycje Komisji Edukacji Narodowej poprzez utworzenie okręgów szkolnych wileński i charkowski

(…)

…) i 6 sędziów pokoju. Czynne prawo oparto na cenzusie wielu i sprawowanej funkcji.W kilku nowelizacjach zmieniono skład na 20 członków z przewodniczącym(mian. senat). Organ rządzący, to jest senat, pochodził częściowo z wyborów, a po części z przedstawicieli kapituły krakowskiej i uniwersytetu.
Powstanie krakowskie 1846
W II 1846 doszło do powstania narodowego. 22 II ogłoszono powstanie rządu narodowego rzeczpospolitej polskiej, który ogłosił Manifest do narodu polskiego, zapeniwjący chłopm ziemię na własność bez odszkodowania na rzecz pana, likwidacje przywilejów stanowych przyznanie każdemu prawa do ziemi, oraz udziom ubogim i niezdolnym do pracy opiekę społeczną.
Losy powstania
14 II do Krakowa przybywa na czele górników i rzemieślników Edward Dembowski, który został naczelnikiem.
Klub…
… okręgów szkolnych wileński i charkowski. Na czele obu stanęli Polacy. W 1829 zorganizowano trzeci okręg białoruski. \Kolejnym czynnikiem odrębności były formacje wojskowe,. Korpus litewski otrzymywał barwy narodowe polskie ale językiem urzędowym w nim był rosyjski. Wielki Księstwo Poznańskie
Odrębności ustroju
Miało otrzymać odrębne instytucje zbliżone do istniejących w królestwie polskim
Odrębna nazwa…
język rosyjski stał się wyłącznym językiem administracji
1835 zniesiono odrębności sądownictwa
Wolne Miasto Kraków i powstanie 1846
Obszar, ludność, charakter
Łącznie obejmowało 1164 km2 z ludnościa liczącą 94 tyś.. Przywożenie towarów do karkowa było uzależnione od władz natomiast wywoziło się bez ceł. Odnowiony został też uniwersytet krakowski. Instytucje
Coraz silniejszy stawał się nadzór rezydentów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz