Kapitał zapasowy - strona 44

Zagadnienia ogólne z finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4935

Wiedzę zawartą w niej wykładał dr hab. Krzysztof Surówka. Treść notatki porusza takie tematy jak: bank centralny, deficyt budżetowy, dług publiczny, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, funkcje finansów publicznych, główne cechy współczesnego pieniądza, główne metody wyceny aktywów finans...

Prawo Handlowe - mikroprzedsiębiorca

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2198

...PRAWO HANDLOWE Historia prawa handlowego Pierwsze wzmianki w Kodeksie Hamurabiego , pojawia się np. umowa spółki. Podobnie prawo rzymskie znało umowę spółki a także wiele innych umów wchodzących w zakres prawa cywilnego rozumianego sensu largo. Dwa bardzo ważne akty normatywne: Kodex...

Wykłady z mikroprzedsiębiorczości

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • mgr inż. Dominik Kowal
  • Mikroprzedsiębiorczość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3633

zł. • Różnica pomiędzy ceną emisyjną a nominalną udziału zasili kapitał zapasowy tworzonej spółki. Transfer...

Rachunkowosc odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1659

kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego wg.ustawy. 72.Przyporządkuj postacie kapitałów(funduszy) wł...

Rachunkowość odpowiedzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2408

kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego wg.ustawy. 72.Przyporządkuj postacie kapitałów(funduszy) wł...

Skrypt - zakładanie działalności gospodarczej

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Monika Łobaziewicz
  • Uruchamianie działalności gospodarczej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1757

, może być dokapitalizowany - występuje kapitał zapasowy - prawa akcjonariuszy wynikają z liczby posiadanych akcji...

Analiza ekonomiczna i swot

  • dr inż. Adam Michalski
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1897

) (6 884) Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (2 207) (2 798) Kapitał zapasowy 471...