Kapitał zapasowy - strona 45

Biznes plan - kosmetyki

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673

II. Należne wkłady 0 Grunty własne 80 000 III. Kapitał zapasowy 0 Budynki i budowle 450 000...

Sprawodzania finansowe firmy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1904

zł Rozdzielenie zysku z ubiegłego roku : a) kapitał podstawowy- 107929,1 zł b) kapitał zapasowy- 9386 zł Zapłacono...

Prawo handlowe - firma - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr hab. Andrzej Herbet
  • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego - I semestr roku akademickiego 2009/2010 Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie Zgodnie z s.dz.g.U przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieni...

Analiza finansowa - praca licencjacka

  • Analiza finansowa
Pobrań: 7175
Wyświetleń: 54565

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Rodzaje analiz. Źródła informacji do oceny finansowej. Rachunek zys...

Analiza strategiczna TP S.A.

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3948

Kapitał zakładowy 4 200 000 4,200,000 4,200,000 Należne wpłaty na poczet kapitału = - - Kapitał zapasowy 2...