Kapitał stały - strona 58

Struktura kapitału - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Kujawa
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3052

sprzedać w 2006 roku 120 000szt. Produktu, a próg rentowności wynosi 105 000szt. 4) Kapitał całkowity...

Mikroekonomia - wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Drobny
 • Mikroekonomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1519

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: rynek, pieniądz, kalkulacja, cena, kapitał....

Zadania analizy finansowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1750

całorocznemu badaniu powinno zawierać też zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów...

Koszt kapitału - Koszty transakcyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

jest zdywersyfikowanie  kapitału(portfela)   Ryzyko: -stałe(w odniesieniu do k. Akcyjnego) -zmienne( w odniesieniu...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 980
Wyświetleń: 6069

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ. a) stały...

Procesy koordynacji w gospodarce rynkowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

zainwestowanego kapitału i stałej wypłacalności gwarantującej funkcjonowanie firmy. System rynkowy tworzy...