Pojęcia wstępne ekonomii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia wstępne ekonomii-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Mgr Katarzyna Piłat
Mikroekonomia
Pojęcia wstępne ekonomii
Ekonomia – jest to nauka społeczna, traktująca o ograniczoności zasobów gospodarczych i nieograniczoności
potrzeb ludzkich. Stara się ona odpowiedzieć na podstawowe pytanie: w jaki sposób wykorzystać
ograniczone zasoby, aby jak najbardziej efektywnie zaspokoić nieograniczone potrzeby
człowieka? Dzieli się ona na mikro, oraz makroekonomię.
Mikroekonomia zajmuje się działalnością poszczególnych podmiotów ekonomicznych takich jak:
 rynki poszczególnych produktów
 zachowań konsumentów
 zachowań przedsiębiorstw
 zachowań na rynkach czynników produkcji np. rynku pracy
Makroekonomia zajmuje się problemami globalnymi dotyczącymi danej gospodarki bądź wielu gospodarek.
Do podstawowych problemów jakimi zajmuje się makroekonomia zaliczamy:
 mierzenie aktywności danej gospodarki (PKB etc.)
 polityka fiskalna
 polityka monetarna
 inflacja
 bezrobocie
 kurs walutowy
 wymiana międzynarodowa
Ekonomiści wyróżniają trzy podstawowe zasoby (czynniki produkcji):
I. ziemia – dotyczy ona nie tylko gruntów i ich zasobów w danej gospodarce, ale także energii wiatru,
wody czy słońca (część składników czynników ‘ziemia’ ma charakter odnawialny np. wiatr,
słońce, etc., oraz nieodnawialny jak np. rudy, ropa naftowa, węgiel, etc.)
II. kapitał – kapitał rzeczowy, oraz kapitał finansowy)
III. praca – dotyczy człowieka wraz z jego wszystkimi umiejętnościami, kwalifikacjami, doświadczeniem
etc.
Niektórzy ekonomiści dodają do tych trzech podstawowych zasobów również: przedsiębiorczość (skłonność do
podejmowania ryzyka, zaspokajania potrzeb, etc.)
Krzywa transformacji (granica możliwości produkcyjnej):
 zakładamy, że gospodarka wytwarza dwa rodzaje produktów
 dobra konsumpcyjne
dobra inwestycyjne (maszyny, urządzenia, budynki, etc.)
 w analizowanym czasie ilość zasobów jest stała tak samo jak i poziom technologiczny
 wszystkie czynniki produkcji są w pełni wykorzystywane
Definicja: krzywa transformacji przedstawia wszystkie kombinacje produkcji dóbr konsumpcyjnych, oraz
inwestycyjnych, które gospodarka mogłaby wytworzyć, gdyby wszystkie czynniki produkcji były w pełni
wykorzystane. Przesuwanie się wzdłuż krzywej nie powoduje zmian w produkcji potencjalnej, a jedynie
powoduje zmiany w strukturze produkcji.
Mgr Katarzyna Piłat
Mikroekonomia
Pojęcia wstępne ekonomii
Punkt ‘d’ to sytuacja nieefektywnego wykorzystania zasobów, gdyż część z nich jest marnotrawiona. W
punkcie tym produkcja rzeczywista jest mniejsza od produkcji potencjalnej.
Punkt ‘e’ przedstawia sytuacje, która jest w tym momencie nieosiągalna. Najprostszymi sposobami,
aby doprowadzić do tej sytuacji są:
 zwiększenia ilości posiadanych zasobów (intensywna)
 wprowadzenie nowszych technologii, przy tej samej ilości zasobów można będzie w ten sposób
wytworzyć więcej produktów (ekstensywna)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz