Pojecie ekonomii i system rynkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie ekonomii i system rynkowy - strona 1 Pojecie ekonomii i system rynkowy - strona 2 Pojecie ekonomii i system rynkowy - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA WYKŁADY Oikos - dom Nomos - prawo Ekonomia bada tendencje zmian wielkości produkcji, cen, zatrudnienia, bezrobocia etc. Formułuje wnioski z tych badań i interpretując je dostarcza wskazówek i narzędzi dla polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd. Zajmuje się pieniądzem, bankowością kapitałami, dochodami i bogactwem.
Podstawowe problemy ekonomiczne: Co wytwarzać jakie dobra, w jakiej ilości, gdzie i kiedy?
Jak wytwarzać kto ma wytwarzać i za pomocą jakich narzędzi?
Dla kogo wytwarzać kto ma korzystać z efektów produkcji, jakie kryteria stosować przy podziale, czy należy premiować efektywność czy wysiłek, pomysłowość czy nakłady pracy?
FUNKCJE EKONOMII:
poznawcza - wiarygodny opis realiów gospodarczych;
aplikacyjna - formułowanie zaleceń, wskazywanie środków i sposobów osiągania pożądanych celów.
Ekonomia:
pozytywna - stanowisko konstatujące,
normatywna - stanowisko wartościujące.
Opis zjawisk ekonomicznych Kategorie ekonomiczne - uogólniony, abstrakcyjne pojęcia odnoszące się do zjawisk i procesów ekonomicznych oraz ich związków i zależności.
Prawa ekonomiczne - istotne, konieczne i stale powtarzające związki i zależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi.
Teorie ekonomiczne - grupy twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych wyjaśniających funkcjonowanie gospodarki jako całości lub jej segmentów. !! Slajd 6, 7 Teorie ekonomiczne : Ekonomia neoklasyczna (Adam Smith)
monetaryzm
teoria racjonalnych oczekiwań
ekonomia podaży
Keynesizm (J.M. Keynes)
szkoła ortodoksyjna
szkoła eklektyczna
Mikroekonomia - zajmuje się badaniem postępowania lub reakcji konsumentów i producentów Makroekonomia - zajmuje się całością gospodarki albo jej ważnymi fragmentami.
Źródła błędów w badaniach ekonomicznych: Problem wyizolowania
Przypadkowość czy związek przyczynowo-skutkowy
Całość czy część całości (błąd kompozycji)
Subiektywizm
Specyfika życia społecznego
Potrzeba - stan niedoboru i braku czegoś
Rodzaje potrzeb: egzystencjalne
funkcjonalne
społeczne psychiczne
Potrzeby są: nieograniczone co do liczby
ograniczone co do pojemności konkurencyjne, substytucyjne lub komplementarne względem siebie
!!Slajd 12, 13

(…)

… działalność gospodarcza w wyniku której wytwarza się dobra i usługi zaspokajające potrzeby ludzkie. Do produkcji potrzebne są :
praca ludzka
środki pracy (dobra inwestycyjne)
przedmioty pracy (dobra pośrednie)
Środki pracy + przedmioty pracy = środki produkcji Środki produkcji + ludzie = siły wytwórcze
Krzywa możliwości produkcyjnych, zwana też krzywą transformacji; to graficzne przedstawienie różnych…

zdecentralizowany
SYSTEM RYNKOWY
Geneza gospodarki rynkowej:
Gospodarka naturalna - funkcjonuje bez wymiany. Polega na wytwarzaniu towarów do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Poziom produkcji nie jest wysoki, me ma nadwyżek do wymiany (okres ten trwał długo)
Gospodarka towarowa - wymiana towaru na towar (zaczynają powstawać nadwyżki).
Gospodarka towarowo-pieniężna - wymiana towar - pieniądz - towar (powstają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz