Kapitał stały - strona 543

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

pieniężnych. Teraz te instytucje lokują zasoby w pap.warość. i systemach bankowych. Lokaty budżetowe stały...

Bezrobocie makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

jako chcący i będący w stanie podjąć pracę. Inaczej to wszyscy ludzie pracujący oraz bezrobotni...

Ogranizacja handlu zagranicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

jest to grupa spółek stanowiąca związek finansowy, która przeznacza swój kapitał na wykpienie udziału...

Przemiany termodynamiczne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1596

oraz doprowadza się lub odprowadza ciepło, a tylko wartość ciepła właściwego czynnika pozostaje stała Dławienie...

PINOP 5 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

otrzymująca dywidendę posiadała w 2008r. bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów w kapitale zakładowym spółki...

Czas i klasa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

stały się „organizatorami przestrzeni” → konstruowana, sztuczna, Nastał czas cyberprzestrzeni → brak...