Kapitał stały - strona 487

Inwestycje kapitałowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1498

, która przekształca się w kapitał własny emitenta; typowym re­prezentantem tej grupy walorów są akcje. 9. Pojęcie...

Lista pytań egzaminacyjnych

  • Uniwersytet Warszawski
  • Dr Wiesław Sonczyk
  • Polski System Medialny
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

, pozytywne i negatywne następstwa obecności kapitału zagranicznego na polskim rynku prasowym, agencje prasowe...

Mikroekonomia - całość zagadnień

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • dr Katarzyna Nagel
  • Mikroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3815

alternatywne (zamrożony w zapas kapitał). Producenci chcąc sprzedać na rynku nadmiar produktu muszą zgodzić...

Esencja mikroekonomii-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

(utrzymanie magazynów, ludzi) oraz koszty alternatywne (zamrożony w zapas kapitał). Producenci chcąc sprzedać...