Ceny obciążenia szczytowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceny obciążenia szczytowego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ceny obciążenia szczytowego- system różnicowania cen, w którym odbiorcy w okresie największego zapotrzebowania płacą wyższe ceny, co odpowiada wyższemu kosztowi krańcowemu zaspokojenia ich potrzeb. Równowaga ogólna: uzupełnienie mikroekonomii i wstęp do makroekonomii Alokacja zasobów to kompletny opis zużywanych dóbr i sposobu, w jaki są one dostarczane konsumentom. Daje odpowiedź na pytania: co, jak i dla kogo gospodarka ma produkować.
Aby alokacja była w pełni efektywna (w sensie Pareta) potrzebne są:
1. maksymalna wielkość produkcji efektywność produkcyjna. Gospodarka produkuje efektywnie, jeśli przy danych zasobach, technologii i poziomie produkcji innych dóbr wytwarza maksymalną możliwą ilość branego pod uwagę dobra.
Jeżeli produkcja jest efektywnie wytwarzana mówimy, że gospodarka znajduje się na krzywej możliwości produkcyjnych ( jest to warunek efektywności w sensie Pareta) we właściwym punkcie na krzywej możliwości produkcyjnych
przykład: Istnieją dwie gałęzie przemysłu, z których jedna wytwarza filmy a druga posiłki, przy stałych zasobach kapitału i ziemi, oraz funkcji produkcyjnej (ilość dobra, którą można wytworzyć dodając zmieniające się ilości nakładu pracy do zasobu stałych czynników produkcji w tej gałęzi).
Przyrosty ilości pracy zaangażowanej w produkcję filmów zwiększają ich liczbę, lecz ze względu na stałą ilość czynników produkcji w przemyśle filmowym, praca ta przynosi zmniejszający się produkt krańcowy (im więcej pracowników, tym mniejszy przyrost liczby wyprodukowanych filmów).
Krzywa możliwości produkcyjnych powstaje dzięki przenoszeniu pracy, jednostka po jednostce z przemysłu filmowego do gałęzi produkującej posiłki.
Nachylenie krzywej możliwości produkcyjnych jest nazywane krańcową stopą transformacji (MRT) , która informuje o relacji wymiennej dwóch elementów ze względu na możliwości produkcyjne w sytuacji, gdy wszystkie zasoby są w pełni wykorzystane. Jeśli jest ona równa krańcowej stopie substytucji (MRS) w pewnym punkcie położonym na krzywej.
Przy przeniesieniu jednego pracownika z produkcji filmów do produkcji posiłków uzyskamy dokładnie tyle posiłków ile wynosi krańcowy produkt tego ostatniego pracownika zatrudnionego przy produkcji posiłków, natomiast wytwarzana ilość filmów obniży się o wielkość krańcowego produktu pracownika, którego przenieśliśmy z gałęzi produkującej filmy
MRT = przyrost produkcji posiłków : spadek produkcji filmów = - MPL m : MPL f MRT jest ujemna, ponieważ krzywa możliwości produkcyjnych opada
Krańcowa stopa transformacji, czyli nachylenie krzywej możliwości produkcyjnych nadaje precyzyjną formę idei kosztu alternatywnego, informuje ile jednego dobra musimy poświęcić, aby zwiększyć produkcję innego dobra, gdy gospodarka pracuje efektywnie na granicy możliwości produkcyjnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz