Wykład - nacjonalizacja i prywatyzacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - nacjonalizacja i prywatyzacja - strona 1 Wykład - nacjonalizacja i prywatyzacja - strona 2 Wykład - nacjonalizacja i prywatyzacja - strona 3

Fragment notatki:

18. NACJONALIZACJA I PRYWATYZACJA
Nacjonalizacja-przejęcie przedsiębiorstw prywatnych przez sektor publiczny.
Prywatyzacja-sprzedaż firm będących własnością publiczną sektorowi prywatnemu. W idealnej sytuacji przedsiębiorstwa państwowe powinny ustalać ceny na poziomie społecznego kosztu krańcowego i inwestować, aż wartość zaktualizowana przyszłej produkcji zrówna się z wyjściowym kosztem społecznym dokonywanych inwestycji, łącznie z kosztem oprocentowania początkowych wydatków inwestycyjnych.
Pożądane może być ustalenie cen na poziomie znacznie wyższym od społecznego kosztu krańcowego, co pozwoli na obniżenie powodujących zakłócenia podatków. Podatki te byłyby niezbędne do sfinansowania deficytu budżetowego, który pojawiłby się wówczas, gdyby koszt krańcowy był niższy od kosztu przeciętnego. Wprowadzenie cen obciążenia szczytowego oznacza obciążenie odbiorcy pełnym społecznym kosztem krańcowym. Dzięki większemu obciążeniu użytkowników szczytowych popyt rozkłada się bardziej równomiernie, a społeczeństwo może poświęcić mniej zasobów na tworzenie mocy produkcyjnych potrzebnych do zaspokojenia „szczytowego” popytu. Sprzedaż aktywów majątkowych po uczciwej cenie rynkowej nie zmienia stanu majątkowego państwa. Jeśli przed prywatyzacją przedsiębiorstwa publiczne stają się bardziej efektywne, podnosi to ich wartość, a zarazem także wartość majątku państwa. Jeżeli jednak państwo wykorzysta dochody z prywatyzacji na obniżenie podatków, a nie na inwestycje, to majątek państwa może się zmniejszyć. Co jest bardziej efektywne: przedsiębiorstwo prywatne czy państwowe? -jedną z płaszczyzn dyskusji na powyższy problem jest aspekt motywacji menadżerów do obniżania kosztów
-w sektorze prywatnym konkurencja jest najskuteczniejszym środkiem dyscyplinującym do kierowania przedsiębiorstwem -w sektorze publicznym wszystko zależy od skuteczności państwowego nadzoru nad pracą menadżerów, kierujących przedsiębiorstwem Argumenty na rzecz nacjonalizacji
Wyeliminowanie prywatnego monopolu z kluczowego dla społeczeństwa przedsięwzięcia. Zmniejszenie nierówności społecznych. Ograniczenie wolnej konkurencji, kiedy nacjonalizuje się wiele prywatnych firm i tworzy państwowy monopol. Ochrona gospodarki przed wpływami zagranicznymi. Zmiana odpowiedzialności przed właścicielami na odpowiedzialność przed “bardziej sprawiedliwą” władzą państwową. Nacjonalizacja zyskownych przedsiębiorstw sprawia, że ich dochody zasilają państwo, a nie prywatnych udziałowców.

(…)

… pracowników niezależnie od ceny produkowanego dobra
- nad krzywą, nadwyżka popytu na pracę podnosi płace, co sprawia, że obniża się popyt na pracę we wszystkich gałęziach
- w miarę zmiany wielkości produkcji poszczególnych gałęzi, aby utrzymać równowagę na odnośnych rynkach, muszą zmieniać ceny
- giętkość płac i cen zapewnia osiągnięcie stanu równowagi na krzywej możliwości produkcyjnych przy pełnym…
… cenom.
Równowaga ogólna - przegląd zagadnień:
równowaga na rynku pracy
-przedsiębiorcy zatrudniają pracowników dopóki MVPL nie zrówna się z płacą
- mobilność pracy doprowadza do wyrównania się płac w różnych gałęziach -giętkie płace równoważą rynek pracy w skali całej gospodarki, zapewniając pełne zatrudnienie i sprawiają, że osiąga ona krzywą możliwości produkcyjnych
ii) równowaga produkcji…
… z poziomem płac wytwarzają takie ilości dóbr, którym odpowiada punkt na krzywej możliwości produkcyjnych gdzie jej nachylenie (MRT) zrównuje się z wysokością względnej ceny obu dóbr pomnożonej przez -1
- konsumenci jako biorcy cen, wybierają punkt na swojej linii budżetowej, który jest styczny do najwyższej osiągalnej krzywej obojętności, nachylenie tej krzywej (MRS) zrównuje się z relatywną ceną obu dóbr…
… osiąga efektywną alokację, jeśli stopa procentowa ma odpowiadać równowadze musi zależeć od produkcyjności ( nachylenia krzywej możliwości produkcyjnych opisującego możliwości zamiany konsumpcji bieżącej na przyszłą) oraz zapobiegliwości (stopy zgodnie, z którą konsumenci zamieniają konsumpcję bieżącą na konsumpcję przyszłą wzdłuż danej krzywej obojętności), w stanie równowagi MRT i MRS wynoszą
- ( 1+ r )

… się na krzywej możliwości produkcyjnych ( jest to warunek efektywności w sensie Pareta) we właściwym punkcie na krzywej możliwości produkcyjnych
przykład:
Istnieją dwie gałęzie przemysłu, z których jedna wytwarza filmy a druga posiłki, przy stałych zasobach kapitału i ziemi, oraz funkcji produkcyjnej (ilość dobra, którą można wytworzyć dodając zmieniające się ilości nakładu pracy do zasobu stałych czynników…
… w ramach tzw. restrukturyzacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy stawia przeważnie wprowadzenie procesów prywatyzacyjnych jako warunek uzyskania kredytów dla państw tzw. wschodzących rynków. Często powoduje to "falę" prywatyzacyjną - okres w którym znaczna część gospodarki tych krajów zostaje zdominowana przez światowe koncerny. Zdaniem krytyków, owe koncerny czują się zobowiązane przede wszystkim swoim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz