Kapitał stały - strona 116

Bilans na ostatni dzień obrotowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Aktywa trwałe … … … Aktywa obrotowe … … … Kapitał własny … … … Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania...

Sprawozdanie finansowe - bilans

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Ewa Śnieżek
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

można przekształcic otrzymujac: Aktywa = Kapitał własny + Zobowiazania, lub Aktywa - Zobowiazania = Kapitał własny...