Kapitał stały wskaźnik - strona 75

Kapitał społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

nie tylko kapitał ekonomiczny, ale również kapitał społeczny, który powinien stać się czynnikiem pozwalającym...

Analiza bieżąca nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

WRN2010 Wartość rynkowa nieruchomości na końcu 2010 roku 10 000 KW2010 Kapitał własny 6 000 KO2010 Kapitał...

Aktywa i pasywa - majątek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Rachunkowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1715

od tych o najdłuższym do tych o najkrótszym terminie zapadalności (pilność zwrotu) Kapitał własny - są to wartości...

Ekonomika

Pobrań: 21
Wyświetleń: 2009

, jak na jego początki. Kategorie kapitału: Kapitał stworzony przez ludzi , antropogeniczny: maszyny i urządzenia...

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1260

osiągnie zero. Izokwanty i Izokoszty L - praca, w - cena pracy  Lw - kupujemy pracę K - kapitał, r - cena...