ekonomika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomika - strona 1

Fragment notatki:


Zawiera tłumaczenia podstawowych zagadnień takich jak: funkcje środowiska, ekonomia środowiska, rynek niedoskonały, rozwój zrównoważony, dochód jednostkowy, zasady ekorozwoju, Instrumenty rynku zezwoleń na emisję w USA. Dodatkowo można znaleźć informacje o: PNB, PKB, mierniki mikroekonomiczne.

I
Podstawowe rodzaje użytków środowiska, albo funkcji środowiska: wspieranie procesów życiowych. Środowisko zawiera istotne dla życia, zdrowia i dobrobytu człowieka. Niektóre składniki zostały utracone lub zamienione pod wpływem rozwoju, np. warstwa ozonowa, skład atmosfery; inne natomiast-skończone tracone są bezpowrotnie np. różnorodność biologiczna.
Dostarczenie surowców i energii, zarówno zasobów odnawialnych jak i nieodnawialnych, wykorzystywanych w procesach wytwórczych i konsumpcji. Zasoby nieodnawialne np. mineralne mogą zostać wykorzystane całkowicie, natomiast odnawialne (gleba, lasy) można użytkować w sposób gwarantujący trwałość pełnionych frakcji. Na wskutek nadmiernego i małoefektywnego użytkowania także mogą zostać wyczerpane.
Pochłanianie ubocznych skutków i produktów działalności gospodarczej człowieka przez glebę, wodę i powietrze.
Do pewnego określenia poziomu środowiska może pochłaniać różnorodnie odpady, z włączeniem tych substancji, które w każdej ilości są niebezpieczne, np. metale ciężkie, substancje radioaktywne. Przekroczenie pewnej ilości substancji odpadowych ze względu na przesycenie czyni system niezdolnym do pełnienia funkcji pochłaniacza.
II
Ekonomia środowiska: „nowa dziedzina wiedzy, tworzona przez współczesną generację ekonomistów. Jej korzenie sięgają teorii efektów zewnętrznych Marshalla i Pigon, teorii dóbr publicznych Wicksella i Boweha, teorii równowagi ogólnej Walrara, a także analizy kosztów i korzyści. Istotą problematyki środowiskowej jest uwzględnienie efektów zewnętrznych i dóbr publicznych. Rynek niedoskonały: jest podstawą istnienia ekonomii środowiska. W ekonomi środowiska efekty zewnętrzne, dobra publiczne są podstawowymi przyczynami niedoskonałości rynku. Innym przejawem niedoskonałości rynku jest uwzględnienie w aktualnych decyzjach interesów przyszłych generacji.
Rozwój zrównoważony: zawartość maksymalna , którą możemy skonsumować w przeciągu tygodnia, pozostając w dalszym ciągu tak samo dobrze sytuowanymi pod koniec tygodnia, jak na jego początku.
III
Większość zasobów przyrody ma istotne cechy dóbr publicznych, co oznacza, że nikt nie dysponuje prywatnym tytułem własności, wykluczających z użytkowania pozostałych zainteresowanych. Idealne dobra publiczne charakteryzują się ładnym, powszechnym i zwykle niekontrolowanym dostępem, przy czym dawna l. użytkowników może zaspokoić swoje potrzeby jednocześnie bez uszczuplenia korzyści indywidualnych.
Rynek niedoskonały podstawa istnienia ekonomii środowiska. „efekty zewnętrzne” są podstawowymi przyczynami niedoskonałości rynku. Innym przejawem niedoskonałości rynku jest uwzględnienie w aktualnych decyzjach interesów przyszłych generacji.
Rozwój zrównoważony zaspokaja bieżące potrzeby, nie przekreślając szans ich zaspokajania także w przyszłości.

(…)

… cen, stosowany do wprowadzenia korekty między innymi z powodu inflacji, zwany jest delatorem PKB.
Produkt krajowy netto: PKB pomniejszony o wartość autoryzacji
PNB: (produkt narodowy brutto) PKB powiększony o dochody netto z tytułu własności za granicą.
PNB jest miernikiem całkowitym dochodów osiągalnych przez obywateli danego państwa, niezależnie od miejsca produkcji towarów i świadczenia usług.
PNB…

Może to być przyczyną obniżenia opłat (kosztów) i przy regularnych przychodach przyczynia się do wzrostu wyniku finansowego.
banki krajowe (kredyty, pożyczki)
samorządy lokalne
celowe fundusze ekologiczne
inne źródła krajowe (mniej znaczące)
Zagraniczne źródła finansowania:
fundusze UE
fundusze strukturalne
banki zagraniczne
fundacja „Ekofundusz
inne źródła zagraniczne

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz