Kapitał stały wskaźnik - strona 152

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 910

naturalne 3-4 %), kapitały naturalne. Produkcja faktyczna (faktyczny PNB, PKB) oznacza produkcję...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

własne i zobowiązania długoterminowe tworzą kapitały stałe, zaangażowane na dłuższy czas...

Cykle koniunkturalne

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1673

lat, a średnia jego długość wynosi 8 lat przyczyną fluktuacji są inwestycje w kapitale trwałym (zmiany...

Główne czynniki rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

nie jest czymś stałym. Kształtują go i zmieniają producenci i konsumenci. Kapitał finansowy, zwłaszcza...

Rynki Finansowe Ragan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 2702

$ między podmiotami, transformacja oszczędności (wolnych środków) w kapitał, który umożliwia inwestycje rzeczowe...