Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie - Kapitał własny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Golec. Notatka składa się z 0 stron.
Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie Inwestor za udostępnienie kapitału czy to w formie kapitału własnego czy długu, oczekuje korzyści (dywidenda, odsetki).
Dla przedsiębiorstwa stopa zwrotu inwestorów jest kosztem pozyskania kapitału. Inwestor Spółka (stopa zwrotu) (koszt) Rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie Rodzaje kapitału ze względu na różnice w ich cenie Kapitał własny zwykły Kap wł uiprzywilej (dywidenda) Zyski zatrzymane i rezerwy Kredyty i pożyczki Obligacje Zobowiązania Kapitał własny: Najtrudniejszy do prawidłowej wyceny;
Mamy kilka modeli służących wycenie: Modele oparte o wielkość wypłacanej dywidendy: Założenie: wypłacana dywidenda może być traktowana jako tzw. renta wieczysta, a więc niekończący się strumień płatności;
Bieżąca wartość (PV) renty wieczystej wysokości możemy obliczyć dyskontując przypływy odpowiednią stopą dyskontową.
P=D1/1+k + D2/(1+k)^2 + D3/(1+k)^3 …
Jeżeli przyjmiemy, że dywidenda jest stała (D1=D2=D3…), to z wzorsu na sumę ciągu otrzymujemy:
P=D1/k
Zatem:
k=D1/P
Jeżeli uwzględniamy koszty emisji równe F/f
k=D1/P-f
Jest to tzw. model stałej dywidendy Niestety w praktyce rzadko która firma wypłąca stałą dywidendę.
Najczęściej tą metodą można wycenić koszt akcji uprzywilejowanych , które dają prawo do stałej dywidendy niezależnie od sytuacji finansowej firmy.
Jeżeli przyjmiemy, że dywidenda rośnie w stałym tempie równym g
(D2=D1(1+g)D3=D2(1+g)=D1(1+g)^2…),
To z wzoru…………….
Jeżeli uwzględniamy koszty emisji równe F/f
K=D1/P-f+g lub k=D0(1+g)/P-f +g
Jest to tzw. model rosnącej dywidendy (model Gordona) Niestety w praktyce rzadko, któ®a firma wypłaca dywidendę w sposób pasujący do modelu.
Modele oparte na dywidendzie nie uwzględniają ryzyka Model wyceny aktywów kapi (CAPM): Capital Assent Pricing Model Powstał w latach 60-tych XX wieku dzięki pracom W.Sharpe`a, J.Lintnera, J.Mossina;
Stanowi próbę opisu równowagi na rynku kapitałowym
Wykorzystuje dwie zależności Linię rynku kapitałowego (CML), która identyfikuje zbiór portfeli efektywnych;
Linię rynku papierów wartościowych (SML), która opisuje związek pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem.
Do wyceny kapitału wykorzystujemy zależność SML:
R

(…)

akcji uprzywilejowanych , które dają prawo do stałej dywidendy niezależnie od sytuacji finansowej firmy.
Jeżeli przyjmiemy, że dywidenda rośnie w stałym tempie równym g
(D2=D1(1+g)D3=D2(1+g)=D1(1+g)^2…),
To z wzoru…………….
Jeżeli uwzględniamy koszty emisji równe F/f
K=D1/P-f+g lub k=D0(1+g)/P-f +g
Jest to tzw. model rosnącej dywidendy (model Gordona)
Niestety w praktyce rzadko, któ®a firma wypłaca…
… obligacji
V=P(!-m/12 *r)
K=1/Y (1-T)
Koszt zobowiązań
W większości przypadków z tytułu odroczonej płatności nie ponosimy żadnych obciążeń, zatem koszt takich zobowiązań jest zerowy.
Koszt zobowiązań może pojawić się jeżeli dostawca oferuje nam rabat za wcześniejsze uregulowanie płatności (skonto),a firma z tego nie korzysta lub kiedy spóźniamy się ze spłatą (odsetki karne).
Wycena kosztu kredytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz