Kapitał stały finanse - strona 40

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6517

majątkowe) finansowym - pasywa (kapitały, źródła finansowania) Zasady sporządzania bilansu: zasada równowagi...

ZIK Jurkowska wykład cały

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6258

wariant, kiedy kwota kapitału jest stała (np. co 6m-cy, 3 m-ce) Np. 2 lata co 6 m-cy = 4 rozliczenia 1 rok...

Majątek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

- zobowiązania krótkoterminowe, kredyty i pożyczki krótkoterminowe, długoterminowych - kapitał stały...

Ryzyko w małej firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

do długu członków rodziny, cesja polisy ubezpieczeniowej klienta na bank, stała weryfikacja majątku...

Rynek kapitałowy - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

papierów wartościowych mogą również pozyskiwać kapitał nowe firmy, mające atrakcyjne projekty i programy...

Struktura majątku i kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

przedsiębiorstwa w kapitał stały = kapitał stały /pasywa ogółem * 100%. Obciążenia przedsiębiorstwa kredytem...