Kapitał stały banku - strona 66

Kredyt gotówkowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

oraz zaciąganie pożyczek z innych banków; środki pieniężne nagromadzone w wyniku operacji biernych oraz kapitał...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałami o charakterze stałym do których zaliczamy...

Ryzyko kredytowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

kredytu Capital - kapitał własny Conditions - kondycja finansowa i ekonomiczne uwarunkowania działalności...

Analiza wskaźnikowa - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

jego potrzeb o charakterze stałym (majątek trwały ), a również i częściowo majątku obrotowego (kapitał...

Pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

. 6. rodzaje banków komercyjnych ze względu na kapitał - banki o kapitale państwowym, - polskie banki...