Kapitał stały banku - strona 150

Warunki wejścia firmy na giełdę

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Joanna Duda
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 10.000.000...

Makroekonomia cz.3 - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Maria Piotrowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3108

tworzenia produkcji krajowej w danym roku (praca, kapitał, ziemia) Ile? 1. Pracownicy Czynsz, dzierżawa...

Nadzór bankowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bankiem zastosowanie szczególnych zasad...

Analiza finansowa "Amica"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

własnym Aktywa trwałe 453 716,00 Wskaźnik pokrycia Kapitał stały 490 703,00 Aktywów trwałych...

Teorie Keynesist

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

na inwestycje, gdyż przecież pochodzą tylko z podatków lub długów uszczuplających wolny kapitał inwestycyjny...

Teoria wzrostu Solowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

). Założenia: - liczba ludności w całej populacji jest stała - stałe przychody skali - dochód per capita - brak...