Analiza finansowa "Amica"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa Analiza finansowa Analiza finansowa

Fragment notatki:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Amica AMICA jest wiodącym krajowym producentem dużego sprzętu AGD. Spółka ma w asortymencie podstawowe produkty z tego segmentu, tj: kuchenki /średni i wysoki segment rynku/, lodówki oraz pralki /tzw. front loader/. Według badań rynkowych w 2001 roku, Spółce udało się wyprzedzić Polar i tym samym zająć pozycję lidera tego rynku. Spółka zdecydowanie umacnia swoją pozycję w najbardziej rentownych segmentach rynku AGD. Amica ma około 48-50% udziału w rynku kuchni. Jeżeli popatrzymy na rynek z perspektywy ostatniego roku, to pozycja Spółki w tym segmencie w sposób widoczny uległa umocnieniu. Jeszcze na przełomie 2000/2001 roku była ona o 1-2 punkty procentowo słabsza w porównaniu do roku bieżącego.
W związku z pogarszającą się sytuacją materialną społeczeństwa Amica zmuszona była skupić się na średnim i wyższym segmencie rynku, czyli na produkcji o wyższej rentowności. Mimo rezygnacji z najtańszego segmenty rynku Amica była w stanie utrzymać swój wysoki udział w rynku nawet przy ogólnym spadku popytu na kuchnie. W bieżącym roku Amica postawiła na poprawę wizerunku, jako producenta nowoczesnego sprzętu.
Po spekularnym zdobyciu w ciągu 2 lat /i utrzymaniu przez kolejny rok/ ponad 20% rynku sprzętu chłodniczego udział Amiki w tym segmencie spadł. W tej chwili szacowany jest on na około 14-16%. Mimo to Spółce z powodzeniem udaje się lokować na rynku pralki. Według analityków w tym roku Amica może osiągnąć 20% udział w tym segmencie, co jest bardzo dużym sukcesem biorąc pod uwagę w segmencie tym jest ostrzejsza rywalizacja.
Strategia rozwoju Amiki od lat jest jasno określona. Podstawowym celem jest stworzenie tzw. Centrum Białej Techniki, miejsca produkcji wszystkich podstawowych asortymentów dużego sprzętu AGD. Spółka konsekwentnie realizuje plan, zakładając pełną realizację dopiero około 2007-2008 roku. W ciągu najbliższych kilku lat Amica będzie inwestować dwutorowo: w swoje marki i w efektywną sieć dystrybucji, szczególnie poza Polską. Rząd wielkości tych inwestycji to 5 mln EUR rocznie, czyli niespełna 1,5-2% sprzedaży. Spółka Amica posiada kilka marek produkowanych: przede wszystkim, marka Amica na rynku krajowym i na nowych rynkach zagranicznych, marka Hansa na rynku niemieckim i na rynkach przybałtyckich oraz marka Gram w całej Skandynawii. Jeżeli na rynkach zagranicznych uda się Spółce osiągnąć lepsze od zakładanych wyników, wówczas jej inwestycje w dalszy rozwój dystrybucji zagranicznej mogą wzrosnąć powyżej poziomu 5 mln EUR rocznie.
Oprócz coraz wyraźniejszego nastawienia Amiki na eksport, którego wzrost w 1Q2002 szacuje się na 20-25%, Spółka stara się odebrać konkurentom jak najwięcej rynku krajowego. Sukces Amiki. polegający na zajęciu pierwszej pozycji na rynku, można przypisać w pewnym stopniu kłopotom Polaru, jednak nie wydaje się, iż jest to główny czynnik. Jednym z nich było wejście na rynek z nowym produktem-pralkami. AMICA odebrała konkurencji nowym produktem dużą część rynku. Należy przypuszczać, że podstawą sukcesu Amiki jest umiejętność szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku i reagowanie na sygnały wysyłane przez ten rynek. Jest to wielki plus Amiki i podstawowa przewaga nad wielkimi koncernami i firmami. Przykładem błyskawicznej reakcji na sygnały rynkowe jest zmniejszenie o 50-60 mln PLN wcześniej zakładanych wydatków na końcowym etapie wyposażenia fabryki pralek we Wrocławiu. Odpowiednio zinterpretowane sygnały pozwoliły na optymalizację wydatków i uchroniły Amikę przed więk

(…)

…% = 47,92 %
Kapitałem własnym Aktywa trwałe 413 970,00
Wskaźnik pokrycia Kapitał stały 369 701,00
Aktywów trwałych = ------------------- * 100% = --------------- * 100% = 89,31 %
Kapitałem stałym Aktywa trwałe 413 970,00
Kapitał stały = Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe = 198 375,00 + 171 326,00 = 369 701,00
Wskaźnik pokrycia Kap. krótkoterminowy 218 516,00
Aktywów obrotowych = ---------------------------- * 100% = --------------- * 100% = 94,60 %
Kap. krótkoterminowym Aktywa obrotowe 230 981,00
c) Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym dla 2003 r.
Wskaźnik pokrycia Kapitał własny 221 821,00
Aktywów trwałych = -------------------- * 100% = ---------------- * 100% = 56,37 %
Kapitałem własnym Aktywa trwałe 393 522,00
Wskaźnik pokrycia Kapitał stały 358 870,00
Aktywów trwałych = ------------------- * 100% = --------------- * 100% = 91,19 %
Kapitałem stałym Aktywa trwałe 393 522,00
Kapitał stały = Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe = 221 821,00 + 137 049,00 = 358 870,00
Wskaźnik pokrycia Kap. krótkoterminowy 277 558,00
Aktywów obrotowych = ---------------------------- * 100% = --------------- * 100% = 97,13 %
Kap. krótkoterminowym Aktywa obrotowe 285 768,00
d) Wskaźnik pokrycia aktywów…
….:
Wskaźnik pokrycia Kapitał własny 281 141,00
Aktywów trwałych = -------------------- * 100% = ----------------- * 100% = 61,96 %
Kapitałem własnym Aktywa trwałe 453 716,00
Wskaźnik pokrycia Kapitał stały 490 703,00
Aktywów trwałych = ------------------- * 100% = --------------- * 100% = 108,15 %
Kapitałem stałym Aktywa trwałe 453 716,00
Kapitał stały = Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe = 281…
… brutto Rentowność sprzedaży netto Rentowność aktywów
Rentowność aktywów ogółem
Rentowność kapitału podstawowego
V Wskaźniki efektywności WSKAŹNIK
ROK
2002
2003
2004
Obrotowości aktywów
Rotacji należności w razach rotacji należności handlowych w dniach rotacji zapasów w razach Rotacji zapasów w dniach
Rotacji zobowiązań handlowych w razach Rotacji zobowiązań handlowych w dniach 16

… rotacji Średni stan zobowiązań *360 92 813 760,00
Zobowiązań handlowych = ------------------------------------- = ------------------ = 108
W dniach Przychody netto ze sprzedaży 856 193,00
Okres obrotu zapasami = okres obrotu zapasami + okres ściągania należności = 34 + 89 = 123
Okres obrotu gotówką = Okres obrotu zapasami + okres ściągania należności - okres spłaty zobowiązań = 123 - 108 = 15
Wskaźniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz