Kalwinizm - strona 8

Nowożytność-POSTACIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3171

. Wprowadził i umocnił na Litwie Kościół ewangelicko-reformowany, propagował kalwinizm także w Koronie...

Anglia od XVII do XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

społeczne znalazły oparcie w purytanizmie, ideologii będącej angielska odmiana kalwinizmu. Jako iż jednym...

Periodyzacja epoki staropolskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2772

postaciami. kalwinizm – 1536, jego twórcą był Jan Kalwin, u jego podstaw leżało przekonanie, że Bóg jednych...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 2359
Wyświetleń: 7301

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...

Reformacja i kontrreformacja w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1113

między najwybitniejszymi przedstawicielami kalwinizmu w Polsce. Doprowadziły one do powstania dość radykalnej doktryny...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1862

PAPALIZM: Grzegorz VII zapoczątkował proces desakralizacji władzy świeckiej. Państwo jest z istoty złe, ma rację bytu gdy realizuje sprawiedliwość bożą, a więc jest błogosławiona przez Kościół. Papież jest głową wszystkich panujących i prawdziwym cesarzem, biskupi są bliżsi Bogu niż władcy. Papie...