Filozofia odrodzenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Filozofia odrodzenia - omówienie - strona 1  Filozofia odrodzenia - omówienie - strona 2  Filozofia odrodzenia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

FILOZOFIA ODRODZENIA
Nowożytność w filozofii- początek XVII wieku.
Odrodzenie (renesans) XV-XVI wiek
Problem, czy uznawać to za samodzielny okres kultury i filozofii.
Odrodzenie: odejście, odrzucenie światopoglądy związanego z filozofią chrześcijańską. Został odrzucony teocentryzm (Bóg jest w centrum wszystkiego, jest początkiem itd.).
Autorytet kościoła i objawienia zmieniła wizja człowieka i świata. Powstało puste miejsce i powstało zadanie zbudowania nowego światopoglądu (a to trwa długo).
Pierwszym momentem był powrót do starożytności. Dominacja Arystotelesa- koncepcja przeszczepiona na grunt chrześcijański.
Powrót do tego co było przed Arystotelesem, do Platona, do Jończyków, Sofistów, Pitagorasa.
Odrodzenie kojarzy się z człowiekiem, zostaje zbudowany antropocentryzm (człowiek jest wyznacznikiem wartości, jest w centrum).
Odrodzenie jest epoką humanizmu. Kolebką odrodzenia są Włochy.
Nazwy na odrodzenia:
Epoka humanizmu
Epoka rodzącego się przyrodoznawstwa
Epoka wynalazków (3 wynalazki, które zmieniły bieg: druk- rozpowszechnienie nauczania, odkrycie prochu, wynalazek busoli- odkrycia geograficzne)
Epoka odkryć geograficznych
Okres reformacji
Załamanie państwa feudalnego XIV-XV wiek. Upadł podział na klasy (stałe miejsce człowieka i role społeczne). Spowodowało to ruchliwość społeczną nowe zawody.
Konsekwencje filozoficzne: dostrzeżono związek wiedzy z praktyką. Cel praktyczny wiedzy jest celem najważniejszym. Dawniej wiedzę, uprawiali Ci, którzy mieli status społeczny i nie zajmowali się pracą.
Reformacja- powstanie schizmy w kościele chrześcijańskim, zreformowanie kościoła (luteranizm, anglikanizm, kalwinizm).
W ortodoksyjnym chrześcijaństwie praca jest karą.
W protestantyzmie praca nie jest karą, jest obowiązkiem, „uprawianiem Bożego ogródka”, służy to zagospodarowaniu świata. Powodzenie w pracy jest dowodem na to, że Bóg sprzyja. Zmiana stosunku do pracy, praca stała się cnotą. Zaowocowało to rozwojem przemysłowym w państwach protestanckich.
Zbliżenie pracy intelektualnej do praktycznej sprawiło praktyczne wykorzystanie episteme.
Panowała potrzeba opanowania przyrody. Ale tez rozwijała się magia.
Wizja człowieka jako istoty racjonalnej, który dysponuje wolą, wiedzą.
Indywidualizm i wolontaryzm- człowiek sam siebie tworzy, natura człowieka nie jest ustalona, jest w ruchu.
Próby ustalenia ateistycznych podstaw moralności.
G.Bruno- zbudował nową wizję rzeczywistości (przyrody), która się nie przyjęła, ale była prekursorska.


(…)

… jest radykalnym empirystą)
Kant- niemiecki filozof. Twórca nowego sposobu podchodzenia do wiedzy.
Nie pyta o to, czy jest możliwa wiedza. Stwierdza, że wiedza jest, pyta jak jest możliwa wiedza (nauka). Przy starym podejściu nie jest możliwa.
Jego filozofia- filozofia krytyczna. Dzieła „Krytyka czystego rozumu”.
Odkrycie Kanta: Myślenie nie jest czystym chwytaniem rzeczy, tylko porządkowaniem bodźców w określony…
… nieskazitelne narzędzia, aby dotrzeć do bytu.
Nowożytność skupia się na teorii poznania.
Podstawowy problem XVII wieku to problem uzasadnienia wiedzy:
1) Problem uzasadnienia wiedzy. Pokaż, uzasadnij, że Twoja wiedza jest prawdziwa. Problem umiejętności pokazania, że wiedza jest prawdziwa, wartościowa.
2) Problem źródła i drogi poznania.
a) Pytanie o źródło- skąd wiedza: natywizm (wrodzona wiedza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz