Kalendarz juliański - strona 2

I wojna światowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1281

działań rewolucyjnych. I tak pierwszą możemy wyróżnić Rewolucję Lutowa(wg. Kalendarza juliańskiego marcową...

Rosja Radziecka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1064

.) ( według kalendarza juliańskiego) w istocie rewolucja listopadowa, była przewrotem w Carskiej Rosji, który doprowadził...

Socjalizm i komunizm w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

roku (według kalendarza juliańskiego), zwana Październikową rozpoczęła męczeński okres w dziejach Cerkwi. Leninowski...

Data Śmierci Jezusa

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, poza ich kalendarzem istniał jeszcze rzymski, tak dobrze znany nam kalendarz Juliański, zapoczątkowany przez Juliusza...

Grupa nacisku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1442

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: prawo do obchodzenia świąt prawosławnych według kalendarza juliańskiego...

Historia kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Historia kultury
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3374

ponownie dokonał reformy kalendarza. Jednak nadal obowiązywał i obowiązuje do tej pory kalendarz juliański...