Specyfika kultury rosyjskiej - Rola Piotra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika kultury rosyjskiej - Rola Piotra - strona 1 Specyfika kultury rosyjskiej - Rola Piotra - strona 2 Specyfika kultury rosyjskiej - Rola Piotra - strona 3

Fragment notatki:

SPECYFIKA KULTURY ROSYJSKIEJ XVII I XVIII W. NA PODSTAWIE ANALIZY WYBRANYCH ZJAWISK KULTURY REFORMATORSKA ROLA PIOTRA i W KSZTAŁTOWANIU OŚWIECENIOWEGO OBLICZA ROSJI Rosja - egzotyka ziem, leżąca na wschód od Dniepru, odmienność obyczajów, odmienność religii, odmienność stylu rządów i „wielkiej osobowości władcy - cara”.
Panowanie Piotra I doprowadziło w XVIII w. do przełomu w Rosji w codziennym sposobie życia, w sferze społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturowej.
Rosja w XVIII w. zajmuje miejsce w „orkiestrze” państw europejskich. Rośnie sfera ekonomiczna, lepszy poziom życia. Osiemnastowieczna Rosja złączona jest z europejskim Oświeceniem. Caryca Katarzyna II staje się opiekunką sztuki, nauki, nowych zachodnioeuropejskich wpływów.
Wiek XVIII to także wojny Rosji ze Szwecją, Turcją, Polską czy Francją. To bunty chłopów i kozaków.
Reforma administracji - rozwój aparatu urzędniczego i biurokratycznego. Rośnie handel międzynarodowy i wymiana kulturowa. Rosja umacnia swoja ważną międzynarodową pozycję. Rozwój rynku ekonomicznego i gospodarki towarowo-pieniężnej. Kupiectwo wspomaga armię Rosji.
Rosyjski eksport - rodzimy przemysł wydobywczy. Rosja dzięki zaborowi ziem zwiększa swoje terytorium, wzrasta tym samym liczba ludności. Byt powszedni miast i wsi w XVII w. był bardzo zacofany. Wieści o życiu w stolicy miały rangę legend i mitów. Targi i jarmarki. To życie w mieście pozwalało na wymianę wiadomości. Plotki o krajach i innych obyczajach. Mieszały się tu języki, zwyczaje i ubiory. Chłopi, mieszczanie, szlachta ze wsi - mało ich interesowały nowinki europejskie. Tymczasem dwór Rosji w XVIII w. rozmawiał po francusku, niemiecku, polsku. Oczywiście po reformach wprowadzonych przez Piotra I. Literatura przywożona z zagranicy, wprowadzanie kanonów obowiązujących w Europie. Stałym motywem były kariery rodowe, religia prawosławna stała się propagandą na bunt ludów. Rosja w XVIII w. to Rosja z polityką europejską. W XVII w. nie było swobody artystycznej - wszystko było „swojskie”.
Na progu stulecia między XVII-XVIII w.
W XVII i dotychczas świętowano zwyczajem prawosławnym 1 września.
Piotr I wydaje dekret - wprowadza w Rosji nowy kalendarz juliański (w zachodniej Europie obowiązuje gregoriański).
1708 Piotr I wprowadza podział państwa na gubernie, zamiast dawnego podziału na województwa. 1711 wprowadza tzw. Senat R ządzący , który staje na czele wszystkich urzędów administracyjnych, sądowych i ustawodawczych.
Sztuka: powstają srebrne kopiejki w mennicach (od wizerunku władcy z kopią na koniu); medale na zachodnioeuropejski wzór; medale rosyjskie - upamiętniające wielkie wojny; medale „europejskie” - sztuka medalierska - św. Jerzy walczący ze smokiem.


(…)

…) przyłączyła do Rosji Krym i Noworosję. W Polsce prowadziła politykę stopniowego ograniczania jej suwerenności na rzecz Rosji, zahamowała akcję reformatorską i wymogła na sejmie 1768 uchwalenie tzw. praw → kardynalnych; doprowadziła do 3 rozbiorów Polski i upadku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (konfederacja → targowicka), którego wcześniej osadziła na tronie. Chociaż stosowała kosztowny dla państwa…
… i korona
Bicie …….. - kara cielesna
Baśnie o świecie zwierząt. „kubok” - drzeworyt w XVIII w. w Rosji - tematy pieśni, legendy, bajki.
Zdobnictwo przedmiotów codziennego użytku (chaty, okiennice, framugi, okapy - geometryzm - żadnych zwierząt, ludzi, postaci Rosji - sztuka XVII i XVIII w. Drewniane cerkwie i chaty.
W 2 poł. XVIII w. ros. rzemieślnicy opanowali sztukę zegarmistrzowską. Powstaje fabryka…
… dotykała muszkę wachlarzem to prosi o pocałunek w to miejsce. Kod pozawerbalny bardzo szybko przyjął się w Rosji. Kod erotyczny zastępował słowa, nie ma funkcji pragmatycznej. Kobiety w warstwach wyższych były wykształcone - umiały pisać i czytać; często pisały listy miłosne do swoich kochanków.
Podumowanie reform XVIII w.:
Piotr I (1689-1725) - proces cywilizowania Rosji (europeizacja życia codziennego…
… pałacowego i ogłosiła się cesarzową ros., z pominięciem syna, Pawła. Umocniła stanowe państwo absolutystyczne; popierała interesy szlachty, która otrzymała od niej samorząd stanowy, zwiększenie władzy nad chłopami (m.in. 1765-67 ukazy zabraniające chłopom wnoszenia skarg na swych panów, potwierdzające prawa szlachty do zsyłania swych poddanych bez sądu na katorgę — co doprowadziło do krwawo stłumionej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz