Jelinek

note /search

Prawo naturalne-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

, religijnym czy obyczajowym, cechuje je formalizm i brak uzasadnienia aksjologicznego.( Austin i Jelinek). ...

Doktryny- pytania na egzamin

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1414

w tradycji europejskiej Pozytywizm prawniczy Xix. Teoria państwa G. Jelinka Rząd u J.J. Rousseau Pozytywizm...

System polityczny - definicje

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2352

zbiorowych. Różnorodność definicyjna ”państwa” : Georg Jelinek - władza publiczna (ma prawo do używania...

Prawo publiczne i prywatne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 3885

; Reguluje stosunki między obywatelami; 2. PRZEDMIOTOWE - typu regulowanych stosunków (G. Jelinek) Reguluje...

OSOBY PRAWNE - Fundacje, korporacje

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

) TEORIE POZYTYWNE NORMATYWNE ( Kelsen, Jelinek, Rumelin, Wolf )- osoba prawna to po prostu fikcja służąca...