OSOBY PRAWNE - Fundacje, korporacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OSOBY PRAWNE - Fundacje, korporacje - strona 1

Fragment notatki:

OSOBY PRAWNE Pierwsze organizacje, którym można byłoby przypisać status osoby prawnej, powstały w prawie rzymskim ( municypia ). Zaczęto je określać jako odrębny podmiot praw i obowiązków. Konstrukcję tę przeniesiono na różnego rodzaju związku osób, uznając je za tzw. universitas. W średniowieczu były to gildie kupieckie. Rozwój osób prawnych wiąże się jednak dopiero z rozwojem kapitalizmu- rozwój spółek, a celem było rozdzielenie odpowiedzialności związanej z prowadzeniem biznesu a odpowiedzialnością swym majątkiem. Chodziło o to, aby część majątku można było wydzielić na działalność gospodarczą, a reszta majątku nie mogłaby być poddana egzekucji. W XVIII i XIX w. w okresie burzliwego rozwoju osób prawnych rozwinęły się dwa ich typy: 1) FUNDACJE ( ZAKŁADY ), 2) KORPORACJE a( korporacje są zbiorowością osób fizycznych, powiązanych z osobą prawną przez członkostwo i realizujących wspólny cel, podczas gdy zakłady zaspokajają potrzeby osób fizycznych nie będących ich członkami ( DESTYNATARIUSZY ). b) skład członków korporacji da się określić liczbowo, podczas gdy krąg osób korzystających z zakładu nie jest oznaczony, c) substratem korporacji są ludzie, substratem zakładu- majątek, d) o celach i działalności korporacji decydują członkowie, cel zaś i kierunek działalności zakładu jest z góry określony przez wolę założyciela, który też wyznacza sposób powoływania organów osoby prawnej. Teorie wyjaśniające istotę instytucji osoby prawnej: 1) NEGUJĄCE REALNY BYT OSOBY PRAWNEJ a) TEORIA FIKCJI Savigny'ego- wychodzi ona z podyktowanego naturalizmem założenia, że realnym podmiotem prawa może być tylko człowiek. Osoby prawne zatem jako twór sztuczny są dopuszczone do obrotu na mocy fikcji. Państwowa koncesja jest konieczna dla powstania osoby prawnej ( tylko państwo może zezwolić na istnienie fikcyjnych podmiotów ), b) TEORIA MAJĄTKU CELOWEGO ( Brinz )- osoba prawna jest bezpodmiotowym majątkiem związanym z pewnym celem, majątek ten zostaje personifikowany. Teoria ta odrywała zarówno majątek jak i cel od żywych ludzi i tworzyła podwójną fikcję.. c) TEORIA INTERESU ( Ihering )- ma to związek z pojmowaniem przez niego prawa podmiotowego- interesy mogą mieć tylko osoby fizyczne, rzeczywistymi podmiotami są członkowie ( korporacje ) albo desynatariusze ( fundacje ). Sama osoba prawna to czysty środek techniki prawniczej d) TEORIA KOLEKTYWNEJ WŁASNOŚCI ( Planiol )- osoba prawna to szczególna postać własności, której podmiotem jest kolektyw, a gdy chodzi o własność państwa- całe społeczeństwo. e) TEORIA MAJĄTKU URZĘDOWEGO- również wychodzi z założenia, że podmiotem praw może być tylko człowiek, tak więc rzeczywistym podmiotem są zarządcy- są właścicielami tylko formalnie, materialnie stanowi on majątek urzędoy.

(…)

…, której podmiotem jest kolektyw, a gdy chodzi o własność państwa- całe społeczeństwo. e) TEORIA MAJĄTKU URZĘDOWEGO- również wychodzi z założenia, że podmiotem praw może być tylko człowiek, tak więc rzeczywistym podmiotem są zarządcy- są właścicielami tylko formalnie, materialnie stanowi on majątek urzędoy.
f) TEORIE POZYTYWNE NORMATYWNE ( Kelsen, Jelinek, Rumelin, Wolf )- osoba prawna to po prostu fikcja służąca tworzeniu punktu oparcia dla praw i obowiązków. Podobnie jak osoba fizyczna jako podmiot to tylko punkt zaczepienia.
2) UZNAJĄCE REALNY BYT OSOBY PRAWNEJ
a) TEORIA ORGANICZNA ( Gierke )- osoby prawne realnie istnieją tak samo jak osoby fizyczne, wskazał organy osoby prawnej, porównał dyrektora do głowy ( antropomorfizacja )- osoba prawna posiada organy.
b) INNE TEORIE REALISTYCZNE ( Michoud, Saleilles, F…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz