Antropomorfizacja

note /search

Poetyka opisowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 4039

istot żyjących.  antropomorfizacja – wyposażenie w cechy człowiecze, sposoby zachowań i odczuwania...

Ksenofanes - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

antropomorfizacji), Ksenofanes wydaje walkę mitologizowaniu przyrody. Sprzeciwia się utożsamianiu zjawisk...

OSOBY PRAWNE - Fundacje, korporacje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

( antropomorfizacja )- osoba prawna posiada organy. b) INNE TEORIE REALISTYCZNE ( Michoud, Saleilles, F. Zoll...

Jakub Böhme - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

o świecie i Bogu (ale też wciąż jeszcze to Bóg był w centrum zainteresowania). Unika antropomorfizacji Boga...

Język pozarozumowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

- cechy antropomorfizacji - powstaje, rodzi się, tak jak człowiek w bólu i trudzie); · Dojrzała poezja...

Wykład - Grecja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

bardzo silnie był wpisany w kulturę grecką. Ksenofanes występuje jako pierwszy przeciwko antropomorfizacji bóstw...