Prawo publiczne i prywatne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo publiczne i prywatne - strona 1

Fragment notatki:


PRAWO PUBLICZNE I PRYWATNE Podział na prawo publiczne i prywatne dokonany przez Ulpiana /zatarty w średniowieczu/
Prawo publiczne - zbiór norm odnoszących się do interesu państwa (sfera, w której obywatel podlega poleceniom władzy publicznej) Prawo prywatne - zbiór norm odnoszących się do interesów jednostki (sfera, w której obywatel jest wolny, tj. nie podlega poleceniom władzy publicznej)
Historyczne kryteria podziału prawa na publiczne i prywatne:
KRYTERIA PODZIAŁU PRAWO PUBLICZNE PRAWO PRYWATNE 1. PODMIOTOWE (E. Bierling, F. Somló)
Reguluje stosunki między organami państwa oraz między organami państwa i obywatelami;
Reguluje stosunki między obywatelami;
2. PRZEDMIOTOWE - typu regulowanych stosunków (G. Jelinek)
Reguluje stosunki władcze, w których jeden podmiot jest podporządkowany drugiemu - stosunki hierarchicznego podporządkowania Reguluje stosunki między pod miotami równorzędnymi - stosunki równorzędności 3. SPOSOBU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (A.Thon)
Roszczenia publiczno-prawne są dochodzone z urzędu;
Roszczenia prywatno-prawne dochodzone (z inicjatywy) zainteresowanych stron
Przykłady
Prawo konstytucyjne, karne, administracyjne, finansowe, działy prawa procesowego;
Prawo cywilne
Tendencja do publicyzacji współczesnych systemów prawa - przyczyny:
Rozrost funkcji współczesnych państw - interwencja państwa w gospodarkę, inspirowana ideologią państwa opiekuńczego ( welfare state ) - przejmowanie funkcji socjalnych; jurydyzacja życia społecznego Rozwój nowych technik i technologii - techniki zbierania i przetwarzania informacji zwiększają możliwości sterowania procesami społecznymi i stanowią impuls do wykorzystywania prawa (głównie administracyjnego) jako instrumentu polityki społecznej; Powstawanie reżimów totalitarnych (nazizm, komunizm) - maksymalne ograniczenie tego, co prywatne, etatyzacja życia społecznego (upaństwowienie), państwo ma ingerować w każdą sferę życia społecznego i poddać ją swojej kontroli ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz