Jednostki naturalne - strona 8

Rachunek kosztów - Kategorie straty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5215

w jednostkach naturalnych celowe wykorzystanie środków rzeczowych oraz wykorzystanie pracy pracowników” Mówimy...

Rynki czynników produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2996

. Jeżeli więc przez y oznaczymy wielkość produkcji pewnego produktu w jednostkach naturalnych (sztukach, metrach...

Rachunkowość zarządcza

 • dr Violetta Skrodzka
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 854
Wyświetleń: 6608

, jak też w jednostkach naturalnych, czyli sztukach, kilogramach, tonach. Wymogi formalne Rachunkowość finansowa...

Ocena sprawności działań-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 455

wielkości produkcji wyróżnia się: - wydajność technologiczną - wielkość produkcji wyrazi się w jednostkach...

Analiza ekonomiczna i jej przedmiot

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

w jednostkach naturalnych, umownych. Zaleznie od zakresu przedmiotowego i czasowego wyrzniamy analizy: Biezace...

Zasady ewidencji operacji gospodarczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1785

jest wymierny w jednostkach naturalnych; e. własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowe dokonanie...