Jednostki naturalne - strona 7

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 5943

, a ewentualny pomiar w jednostkach naturalnych ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy, wchodzi w zakres...

Istota sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2751

gospodarczego oraz mierniki wyrażone w jednostkach naturalnych; źródłem danych dla tego typu sprawozdań...

Pojecie makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

● Jednostki naturalne ● Jednostki wartościowo- pieniężne - bezrobocie - produkcja - osoby - agregaty...

Rachunkowość finansowa- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1974

ton) - nakłady mogą mieć wyrażenie rzeczowe w jednostkach naturalnych, a koszty tylko finansowe...

Rynki czynników produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

. Jeżeli więc przez y oznaczymy wielkość produkcji pewnego produktu w jednostkach naturalnych (sztukach, metrach...

Rynki czynników produkcji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

. Jeżeli więc przez y oznaczymy wielkość produkcji pewnego produktu w jednostkach naturalnych (sztukach, metrach...