Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie- opracowanie - strona 1 Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie- opracowanie - strona 2 Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
Rachunek ekonomiczny:
to liczenie nakładów i efektów przy różnym alternatywnym podziale czynników produkcji
kształtuje przesłanki celu podejmowania decyzji gospodarczych, kontrolowania, rozliczania oraz oceny efektywności przedsiębiorstwa
Koszty- to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczny o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw , które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własne lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób nie wycofania środków przez udziałowców lub właścicieli
Koszty- stanowią wyrażone w pieniądzu zasoby (dobra i usługi), użyte (wydatkowe) w celu osiągnięcia bieżących i przyszłych korzyści.
Kwalifikacja kosztów
Kryterium:
Koszty:
Rodzaje działalności
- działalności operacyjnej
- działalności finansowe
- działalności inwestycyjnej
- związane z funduszami specjalnymi
Sfera działalności
- zakupy
- produkcja
- zarządzanie
- sprzedaż
Struktura wewnętrznych kosztów
- proste
- złożone
Stopień zależności od wielkości produkcji
- stałe
- zmienne
Tryb kosztów
- ex ante
- in tempo
- ex post
Układ kosztów
Wyszczególnienie
Koszty
Układ rodzajowy kosztów
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty rodzajowe
Układ kalkulacyjny kosztów
- bezpośrednie
- pośrednie
Układ funkcjonalny kosztów
- działalności podstawowe
- działalności pomocniczej
- ogólnego zarządzanie
- sprzedaży
Koszty w ujęciu decyzji:
koszty stałe: skokowe-stałe
koszty zmienne:
proporcjonalne
progresywne
degresywny
regresywne
Rachunek kosztów- pozwala na mierzenie kosztów, ich porównanie, planowania i analiza oraz ustalanie struktury według elementów prostych.
Rachunek kosztów jest wykorzystywany do wyboru:
struktury asortymentowej produkcji
źródeł zapotrzebowania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz