Analiza ekonomiczna i jej przedmiot

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna i jej przedmiot - strona 1 Analiza ekonomiczna i jej przedmiot - strona 2 Analiza ekonomiczna i jej przedmiot - strona 3

Fragment notatki:

Analiza ekonomiczna - analiza odnoszaca sie do dzialalnosci gospodarczej, bada w jaki sposób dzialalnosc gospodarcza jest zgodna z racjonalnym dzialaniem. Z punktu widzenia przedmiotowego wyrózniamy w niej:
Analize makroekonomiczna i mikroekonomiczna.
Analize finansowa - jej trescia sa wielkosci ekonomiczne w wyrazeniu pienieznym, w tym stan majatkowy, kapitalowy, wyniki finansowe oraz ogólny system finansowy przedsiebiorstwa. Analiza techniczno - ekonomiczna , oparta na wielkosciach ekonomicznych w wyrazeniu rzeczowym i osobowym, jest uzupelniona ujeciami finansowymi, zajmuje sie zagadnieniami bardziej szczególowymi.
Przedmiot analizy finansowej - to dzialalnosc gospodarcza oparta na angazowanych zasobach majatkowo - kapitalowych i osobowych. Sa dwa podstawowe element analizy finansowej:
stan finansowy - ujecie statyczne przedmiotu analizy, ustalony na okreslony moment, obejmuje wyposazenie przedsiebiorstwa, skladniki majatku trwalego i obrotowego , srodki zaangazowane w inwestycje i wartosci niematerialne oraz finansowe pokrycie tych skladników z kapitalu wlasnego lub obcych zobowiazan. Wiaze sie to z ksztaltowaniem sytuacji finansowej przedsiebiorstwa, jego zdolnoscia platnicza i kredytowa.
wyniki finansowe - to ujecie dynamiczne przedmiotu analizy, ustala sie je za pewny dzien jako sume wyników narastajaca w ciagu miesiaca, kwartalu lub roku. Te wyniki to zysk lub straty ujete w wielkosciach brutto lub netto. Oddzialywuja na nie np. przychody ze sprzedazy, koszty wlasne, rozliczenia w formie podatków, dotacji, dywidend itp. Okreslaja je wskazniki rentownosci jako relacje wyniku finansowego do obrotu zaangazowanych zasobów osobowych, majatkowych. Osiagane wyniki finansowe prowadza do dodatnich lub ujemnych zmian stanu finansowego przedsiebiorstwa. Miernik - narzedzie pomiaru, konstrukcja logiczna, np. zysk lub rentownosc majatku.
Wskaznik - to wartosc liczbowa uzyskana po podstawieniu liczb do miernika. W praktyce pojecia miernik i wskaznik sa stosowane zamiennie.
Miernik bezwzgledny - absolutny, ilosciowy, kwantytatywny.
Miernik wzgledny - relatywny, jakosciowy, kwalikatywny.
Miernik finansowy operuje wartosciami pienieznymi lub jego skladowe sa takimi wartosciami (np. rentownosc wyrazana w sposób niemianowany).
Odrebnym elementem przedmiotu analizy ekonomicznej jest organizacja i metody gospodarowania w przedsiebiorstwie.
Pomiar dzialalnosci gospodarczej polega na rejestracji i uogólnianiu poszczególnych zdarzen gospodarczych, których wyrazem sa wskazniki ekonomiczne. Podzial wskazników:
Wskazniki statyczne - charakteryzujace stan jednostki na dany moment; wskazniki dynamiczne - charakteryzujace wyniki ekonomiczne osiagniete w ciagu pewnego okresu.
Wskazniki syntetyczne - duza pojemnosc - kontroluja i ksztaltuja duza ilosc zdarzen gospodarczych, w tym wskazniki czastkowe (kontroluja tylko pojedyncze lub malo zlozone zdarzenia gospodarcze).


(…)

… zdarzenia gospodarcze).
Wskazniki brutto - obejmuja wszystkie elementy konstrukcyjne danej kategorii ekonomicznej, a zwlaszcza wszystkie elementy kosztw wlasnych i cen. Wskazniki netto uwzgledniaja wybrane elementy wskaznikw brutto charakteryzuja jego najistotniejsze cechy, obejmuja niektre skladniki kosztw wlasnych lub cen.
Wskazniki ilosciowe i jakosciowe.
Wskazniki wyrazone w jednostkach naturalnych
…, plan finansowy i inne plany gospodarcze krtko- i dlugoterminowe, kalkulacje wstepne, kosztorysy, normy kosztw, wyniki poprzednich analiz, materialy z kontroli i rewizji, informacje o przedsiebiorstwach.
Typowym ewidencyjnym materialem zrdlowym jest sprawozdawczosc przedsiebiorstwa. Moze byc rzeczowa - stanowiaca naturalne zrdlo do analizy techniczno - ekonomicznej. Sprawozdawczosc finansowa obejmuje…
….
Analize przyczynowa - polegajaca na okresleniu posrednich zwiazkw miedzy skladnikami ekonomicznymi, dokonanie na tej podstawie oglnej oceny.
Etapy prac analitycznych:
Przygotowanie materialw zrdlowych.
Prace analityczne (analiza porwnawcza i przyczynowa).
Opracowanie prezentacji wynikw.
Analiza ekonomiczna wiaze sie ze matematyka, statystyka, ekonometria, mikroekonomia, finansami, naukami inzynierskimi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz