Jednostka społeczna - strona 11

Socjologia - skrypt

 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2758

pozycjami społecznymi. Pozycja społeczna to ustalone miejsce w jakiejś jednostce społecznej, z którym wiążą...

Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6615

jest rezultatem cech naturalnych/biologicznych jednostki;  Społeczny konstruktywizm – kobiecość i męskość została...

Socjologia ogólna - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1106

społeczne, normy i wartości, które jednostka społeczna zaczyna dostrzegać w procesie socjalizacji wtórnej...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7581

...WYKŁAD 1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE Socjologia wychowania – subdyscyplina socjologii ogólnej. Przedmiot socjologii ogólnej: Wotherspoon: relacje między jednostkami a społeczeństwem, sposób, w jaki struktury i praktyki społeczne kształtują jednostki i są przez nie kształtowane. Szczepań...

Socjologia ogólna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 3332
Wyświetleń: 6825

społeczne, normy i wartości, które jednostka społeczna zaczyna dostrzegać w procesie socjalizacji wtórnej...