Jednostka administracyjna - strona 9

Sąd Najwyższy - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

kandydatów na sędziów SN i na stanowiska kierownicze w jednostkach administracyjnych SN oraz kandydatów...

Referat - Waszyngotn

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Wojciech Kwiatkowski
  • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

za marynarkę, podlega prezydentowi) jednostki org.władz lokalnych: W USA są ponad 82 tys. jednostki...

Kto podlega KS mówi art

  • Uniwersytet Warszawski
  • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

min. wła. ds fin. publ. czyli jednostek adm. celnej (Urzędy celne, izby celne), adm. podatkowej...

Akty wewnątrzzakładowe - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
  • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

(ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, sędziów i prokuratorów. W związku...