Jednostka administracyjna

Państwo unitarne-charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1064

. Jego jednostki administracyjno-terytorialne są ściśle podporządkowane organom centralnym i nie mają żadnej...

Podział administracyjny Polski 1975

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

, lecz na miasta i gminy jako podstawowe jednostki administracyjne. W pierwszym dniu obowiązującego nowego podziału...

Podstawowe typy układów regularnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

układu ułatwia parcelację terenu i podział miasta na jednostki administracyjne. Jest dogodny...

Administracja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

i innych jednostek adm. administracja w ujęciu przedmiotowym -czyli materialnym jako działalność o charakterze...

Krystalizacja przestrzenno - materialna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

administracyjny, taka jednostka administracyjna musi mieć określone funkcje, kompetencje w zakresie administracji...

Obiekty gruntowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1652

gruntowe, przynależne wg określonych tytułów prawnych do poszczególnych jednostek administracyjnych i osób...

Vancouver - anatomia miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

mieszkańców Samo Vancouver 8 mieszańców Dwadzieścia kilka jednostek administracyjnych działających...