Jednostka administracyjna - strona 4

Pracownicy administracji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

, urzędów administracyjnych i innych jednostek administracyjnych PRAWO URZĘDNICZE - kształtowanie kadr...

Formy państwowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Formy państwowe: unitarne - wszystkie jednostki administracyjne są ściśle podporządkowane głównemu...

Rządy Kazimierza Wielkiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

. Podstawową jednostką administracyjną stała się ziemia zarządzana przez starostę. Ustanowił nowe urzędy...

Rolnicy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

jednostki administracyjnej. A zatem jest to wyspecjalizowana struktura administracji państwowej. Struktura...

Podstawy statystyki z demografią- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Artur Woliński
 • Podstawy statystyki i demografii
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1302

według : Jednostek administracyjnych (gminy, województwa) Części świata Regionów gospodarczych Np. TABLICA Dzielnica...

Migracje - emigrant

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2072

emigrantów z danej jednostki administracyjnej 2. Współczynnik imigracji brutto (napływ): Liczba...

Odpady komunalne, plus obliczenia, laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3059

w gospodarstwach domowych. Źródła odpadów komunalnych: a. gospodarstwa domowe b. jednostki administracyjne...