Podstawy statystyki z demografią- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy statystyki z demografią- wykład 2 - strona 1

Fragment notatki:

2.Dane: Liczba ludności w województwie Z.
31.12.1993 - 100 000 osób
31.12.1995 - 104 040 osób
Szukane: Liczba ludności w 2013r (ekstrapolacja nieliniowa, wykładnicza tzn. w kolejnych jednostkach czasu zmiany wartości cechy są coraz większe)
Dane: Lo - początkowa liczba ludności
Ln- liczba ludności po n latach
p - roczna stopa przyrostu ludności
L1 = Lo x (1+p)
L2 =L1 + L1 x p = L1 x (1+p)
Ln = Ln-1 + Ln-1 x p = Ln-1 x (1+p)
Ln= Lo / Lo = / = 1+p
p= - 1
p= p= - 1= 1,02 - 1 =0,02
L20 = Lo x L20 = 100 000 x L20= 100 000 x L20= 100 000 x 1,4859473
L20 148595
Ad II Częstotliwość
Ciągłe - systematyczna i nieprzerwana obserwacja i analiza zjawisk zmniejszających siew czasie np. ewidencja urodzeń i zgonów ; ewidencja pracowników w przedsiębiorstwie
Okresowe - podejmowane w pewnych zwyczajach ściśle określonych odstępach czasu np. coroczne spisy rolne czy powszechne spisy ludności - co 10 lat
Doraźne - są przeprowadzane w szczególnych okolicznościach spowodowanych nieprzewidzianymi przyczynami np. badanie strat czasu pracy wywołanych epidemią grypy ; badanie strat materialnych spowodowanych przez powódź lub pożar
Temat wykładu: SZEREGI STATYSTYCZNE
1.Dane statystyczne prezentujemy w postaci tzw. Szeregów statystycznych
Szereg statystyczny - zbiór wyników obserwacji jednostek statystycznych pod względem (według) pewnej cechy
2. Rodzaje szeregów statystycznych
Szczegółowe (wyliczające) - przedstawienie materiału statystycznego jedynie pod względem wariantów badanej cechy w każdym z jednostkowych przypadków
PRZYKŁAD:
Przeprowadzamy badanie statystyczne mające na celu określenie związków pomiędzy używkami a schorzeniami układu krążenia. Jako jedną z cech zmiennych możemy przyjąć liczbę lat trwania schorzenia. W związku z tą cechą możemy utworzyć szczegółowy szereg statystyczny wypisując liczby lat trwania schorzenia dla każdej statystycznej oddzielnie :
1,5,8,4,1,4,3,4,5,4 - w sposób nieuporządkowany (wg kolejności badania jednostek)
Lub
1,1,3,4,4,4,4,5,5,8 - w sposób uporządkowany (rosnąco lub malejąco - w przypadku cech mierzalnych)
Rozdzielcze (strukturalne) - przedstawienie materiału statystycznego wg wariantów badanej cechy z przyporządkowaniem liczebności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz