Jednostka Uczestnictwa - strona 22

Analiza techniczna- test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza techniczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2051

rozrachunkowe e. weksle f. jednostki uczestnictwa 24. kontrakty terminowe futures mogą być wykorzystywane...

Papiery wartościowe - omówienie - Instytucje prawa wekslowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Dz...

Kredyt bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

- do umarzania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż są one niezbywalne...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Szustak
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 5012

transferowy c. Dystrybutor jednostek uczestnictwa 1. Instytucja, która nie należy do instytucji wspólnego...

System emerytalny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1603

do innych instrumentów finansowych (akcje, akcje NFI, lokaty bankowe, obligacje gminne, jednostki uczestnictwa funduszy...

Rynek kapitałowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2856

za wnoszone wpłaty nabywają jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne. Jednostki i certyfikaty...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2730

za wnoszone wpłaty nabywają jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne. Jednostki i certyfikaty...