Jednostka Uczestnictwa - strona 23

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2177

i umarzać instrumenty finansowe kreowane przez te fundusze; instrumentami tymi są jednostki uczestnictwa...

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

, których nie określamy czynnościami bankowymi- nabywanie i sprzedaż akcji jednostek uczestnictwa w funduszach...

Nadpłata, deklaracja - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

depozytowymi/ innymi papierami wartościowymi. f. umorzone jednostki uczestnictwa ( tylko w przypadku towarzystw...

Polski rynek ubezpieczeniowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1491

. w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe do 15 proc. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

w jednostki uczestnictwa fundusz rynku pieniężnego 6) odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec...

Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2226

, która zostaje podzielona na równe części, tzw. jednostki rozrachunkowe lub jednostki uczestnictwa. Instrument...