Jednostka Uczestnictwa - strona 21

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Anna Bieniasz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3157

ubezpieczeniowe Fundusze inwestycyjne - akcje, jednostki uczestnictwa, udziały, polisy emerytalne Banki...

Ubezpieczenie - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Damian Walczak
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2611

Z oprocentowania rachunków bankowych FUS 4a z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku...

Dokumentacja skarbowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa...

Informacja - kategoria ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1358

- niepełna lub przekłamana informacja o czynnikach kształtujących kurs spółki, dla posiadacza jednostek...

System emerytalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

do innych instrumentów finansowych (akcje, akcje NFI, lokaty bankowe, obligacje gminne, jednostki uczestnictwa funduszy...

Ubezpieczenie mienia

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Rzeczpospolita Polska nie zawarła umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, oraz jednostek uczestnictwa...