Jednostka Uczestnictwa - strona 21

System finansowy

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • dr Anna Bieniasz
  • Finanse publiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3010

ubezpieczeniowe Fundusze inwestycyjne - akcje, jednostki uczestnictwa, udziały, polisy emerytalne Banki...

Ubezpieczenie - wykłady

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Damian Walczak
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2450

Z oprocentowania rachunków bankowych FUS 4a z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku...

Dokumentacja skarbowa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa...

Informacja - kategoria ekonomiczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr inż. Tomasz Zieliński
  • E-finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316

- niepełna lub przekłamana informacja o czynnikach kształtujących kurs spółki, dla posiadacza jednostek...

System emerytalny

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Stanisława Drabek
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

do innych instrumentów finansowych (akcje, akcje NFI, lokaty bankowe, obligacje gminne, jednostki uczestnictwa funduszy...

Ubezpieczenie mienia

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Rzeczpospolita Polska nie zawarła umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, oraz jednostek uczestnictwa...