Jan Kowalski - strona 5

Typy wypowiedzi i ich funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3507

to odrębne, różne podmioty Zadanie Ze względu na rodzaje norm, wskaż jaką normą jest: Jan Kowalski i Adam...

Pytania z egzaminu zerowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

rynków finansowych, c) Prawo cywilne. Podmiotem biernym w PF jest a)podatkowa grupa kapitałowa, b) Jan...

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4081

- przesłanka większa (P2) Jan Kowalski ukradł - przesłanka mniejsza (W) Jan Kowalski podlega karze...

Biblioteki cyfrowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Tadeusz Brzozowski
 • Bibliotekoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2492

. wtedy, gdy chcemy znaleźć książki napisane przez Jana Kowalskiego, ale nie interesują nas książki o Janie Kowalskim...

Nazwy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

ta ma wiele desygnatów (czyli nazwa jest ogólna), ponieważ istnieje wiele radości na świecie. Nazwa Jan Kowalski...