Modelowanie procesów biznesowych - Pomoce naukowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Modelowanie procesów biznesowych - Pomoce naukowe - omówienie - strona 1  Modelowanie procesów biznesowych - Pomoce naukowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Aksjomat to: ograniczenie nakładane na wartość atrybutu, konceptu lub relacji w ontologii
BPEL jest opartym na XML językiem do definiowania procesów biznesowych z wykorzystaniem usług sieciowych Bramka implementująca wzorzec deferred choice (wybór wielokrotny) w BPMN nazywa się: exclusive event-based gateway
Celem stworzenia BPMN nie było: zastąpienie notacji wykorzystywanych w modelowaniu procesów biznesowych Correlation sets (zbiory korelacji) w BPEL pozwalają na: zarządzanie konwersacją z instancjami procesu polegające na opisywaniu zmiennych przychodzących do instancji procesu dodatkowymi danymi identyfikującymi
Czynność manualną oznaczamy: symbolem dłoni
Czynność, która ma wiele instancji wykonywanych równolegle, na diagramie oznaczamy: trzema pionowymi kreseczkami
Dekompozycja funkcji polega na uszczegóławianiu funkcji złożonych: prawda
Diagram alokacji funkcji przedstawia: funkcje będące elementami procesu biznesowego wraz ze wszystkimi powiązanymi z nimi elementami Diagram konwersacji wykorzystuje: całkiem nowe elementy, specyficzne tylko dla tego rodzaju diagramu
Diagramem w metodologii ARIS, który umożliwia szczegółową analizę procesu biznesowego jest event-driven process chain (EPC)
Diagramem w notacji ARIS umożliwiającym zbudowanie modelu danych dla systemu jest: diagram ERM
Dodatkowe elementy w notacji EPC, takie jak odpowiedzialne za wykonanie zadań osoby czy wynikające z realizacji zadań dokumenty, można przypinać tylko do zdarzeń: Fałsz
Dyskryminator jest typową bramką łączącą więcej niż jedną ścieżkę procesu. Jak działa bramka otwierająca dla dyskryminatora? podobnie jak AND
Instancja procesu biznesowego to realizacja procesu z określonymi danymi dla określonego przypadku. Prawda
Jedną z perspektyw w ARIS'ie nie jest: perspektywa dokumentów
Jeśli w procesie chcemy umieścić "opóźnienie" między jego dwoma jego aktywnościami: wstawiamy między nimi zdarzenie pośrednie z czasem
Następujący przykład: "Definiowanie aukcji: korzystanie z wielu usług / informowanie via email, informowanie SMS, … - można wybrać jedną lub więcej niż jedną opcję." opisuje bramkę typu: OR
Następujący przykład: "Dodawanie cech produktu. Po dodaniu produktu do aukcji można zmieniać jeszcze jego cechy. Przy czym nawet w trakcie zmiany cech możliwe jest rozpoczęcie licytacji produktu." opisuje wzorzec: wiele instancji aktywności bez synchronizacji
Następujący przykład: "Kupujący wysyłają kolejne oferty kupna do serwisu aukcyjnego." opisuje bramkę typu: Wielokrotne odpowiedzi (Multi-responses) Następujący przykład: "Obserwowanie/branie udziału w kilku aukcji podobnego przedmiotu i wylicytowanie najtańszego tuz przed upływem terminu aukcji." opisuje bramka typu:

(…)

…. Osobno tworzona jest baza wiedzy zawierająca instancje konceptów. ~Przykładową instancją, występującą w bazie wiedzy dla ontologii, konceptu Osoba jest Jan Kowalski. ~Wykorzystanie semantyki w modelowaniu procesów biznesowych może ujednoznacznić proces i jednocześnie pozwolić na jego szybszą i automatyczną implementację wszystkie stwierdzenia są prawdziwe}
Wybierz stwierdzenie prawdziwe: =SOAP…
… lub OR może występować: tylko po funkcji
Symbol "pioruna" na zdarzeniu oznacza: wystąpienie błędu Symbol pełnej koperty pojawiający się na zdarzeniach, czynnościach, itp. oznacza: wysyłaną wiadomość Transakcję na diagramach przedstawiamy jak: podobnie do czynności, ale w podwójnej obwódce
Typem aktywności wspomaganej przez systemy informatyczne jest: aktywność użytkownika
Usługa sieciowa to: komponent…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz