Zasady poprawnego pisania dokumentów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady poprawnego pisania dokumentów-opracowanie - strona 1 Zasady poprawnego pisania dokumentów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZASADY POPRAWNEGO PISANIA (DOKUMNETÓW) W WORD
Podczas pisania w edytorze tekstów (Word) należy przestrzegać następujących zasad:
I. Tekst pisany powinien być w następujący sposób:
1. Pomiędzy ciągami znaków (wyrazami) powinien znajdować się tylko jeden znak tworzący
odstęp między nimi. Takimi znakami są:
• spacja znak biały: [·] lub spacja nierozdzielająca
• znak tabulacji znak biały: [→].
2. W sposób ciągły, tzn. znak końca akapitu Enter znak biały: [¶] wstawiamy tylko po
zakończeniu myśli (w potocznym znaczeniu – akapitu) natomiast, aby przełamać wiersz należy
wstawić znak końca wiersza.
II. W tekście powinny być zachowane zasady poprawnej pisowni stosowane w języku
pisanym (j. polski):
• ortograficzne;
• gramatyczne;
• stylistyczne;
• interpunkcyjne.
III. Nie wstawiamy spacji:
1. przed znakami: kropką (.), przecinkiem (,), średnikiem (;), dwukropkiem (:), apostrofem (‘),
wykrzyknikiem (!), znakiem zapytania (?), cudzysłowem (”) i nawiasem zamykającymi ( )) oraz
procentami (%).
2. po znakach: cudzysłowem i nawiasem otwierającym („)i (( )
3. przed i po:
a) znakami oznaczającymi działania np.: dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*),
dzielenie (/), potęgowanie (^) oraz znakiem równości (=) i nierówności ();
b) oznaczeniami wielkości: stopnie (o), minuty (’), sekundy (”) itp.
4. wg umowy (jednocześnie przed i po wstawiamy lub nie): myślniki (-), znaki przełamania (/ i \).
IV. Nie rozdzielamy wyrazów stanowiących jedną całość (powinny znajdować się w jednym
wierszu).
1. Nazw własnych np.: Wieczór Wrocławia, Morze Bałtyckie, Jan Kowalski.
2. Tytułów naukowych i funkcyjnych z nazwiskami np.: dr Adam Bils, dyr. Anna Mak.
3. Daty; np.: 2000 rok, 17 maja 2001, XX w.
4. Wielkości z ich jednostkami; np.: 3 cm, 26 kg, 24oC.
5. Wzory; np.: matematyczne, chemiczne, fizyczne, ekonomiczne itp.
V. Na końcu wiersza (linii) nie pozostawiamy:
1. wyrazów jednoliterowych i ich pochodnych, czyli: a, i, u, o, w, z, we i ze
VI. Znaki specjalne:
Znaki specjalne są to znaki, które wstawiamy zamiast „zwykłych” znaków. Łączą one w jeden
łańcuch znaków wyrazy stojące przy nich jednocześnie zachowując własności wyglądu znaków
„zwykłych” im odpowiadającym.
spacja nierozdzielająca (twarda) - spacja zachowująca odstęp pomiędzy wyrazami z nią
sąsiadującymi jednocześnie łącząca je w jeden ciąg znaków.
Otrzymujemy ją: Shift + Ctrl + Spacja
znak biały: [°]
łącznik
nierozdzielający
-
łącznik
(myślnik),
który
nie
pełni
roli
dzielenia
wyrazów
Otrzymujemy go: Shift + Ctrl + Łącznik.( Łącznik - klawisz - - pom. 0 a = )
znak biały: [–]
znak końca wiersza – W wyniku zastąpienia Enter’a tym znakiem zachowujemy takie same
własności akapitu w częściach tekstu nim rozdzielonych (ustawienia akapitu są w nich takie same i
w wyniku dokonania zmian w ustawieniach akapitu, zmiany te będą dokonane we wszystkich
częściach).
Otrzymujemy go: Shift + Enter
znak biały: [↵]
ZNAK BIAŁY (znak niedrukowany) - znak, który nie jest widoczny na wydruku, natomiast jest
wstawiony z ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz