Programy narzędziowe i użytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programy narzędziowe i użytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)- opracowanie - strona 1 Programy narzędziowe i użytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)- opracowanie - strona 2 Programy narzędziowe i użytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Programy narzędziowe i
uŜytkowe (edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny)
zasady pisania i formatowania
tekstów, rysunki, tabele, równania,
edycja i formatowanie danych w
arkuszu kalkulacyjnym, wykresy,
funkcje i formuły
Edytor tekstu
Edytor tekstu - program komputerowy
umoŜliwiający edycję tekstu, zapisuje samą
treść tekstową oraz najprostsze informacje
dodatkowe (np. znak końca wiersza, lub
końca strony).
Procesor tekstu
Procesor tekstu - zaawansowany edytor tekstowy umoŜliwiający
oprócz edycji czystej zawartości tekstowej, takŜe formatowanie
tekstu, czyli nadanie mu odpowiedniej szaty typograficznej (np.
stosowanie krojów pisma) stosowanie róŜnych kolorów, łączenie
tekstu z grafiką, określenie formatu papieru, na którym dany
dokument ma być wydrukowany itd.
Ze względu na zanik programów realizujących jedynie edycję
tekstów bez moŜliwości ich formatowania, często pojęć "edytor
tekstu" i "procesor tekstu" uŜywa się zamiennie (mając na myśli
to drugie).
Popularne procesory tekstów to: Microsoft Word (będący częścią
pakietu MS Office), Writer (będący częścią pakietu OpenOffice),
WordPerfect (będący częścią pakietu WordPerfect Office).
Akapit
część tekstu między kolejnymi znakami ENTER
(znak biały ¶). Akapit ma ustalone wcięcia,
marginesy, odstępy, tabulatory i sposób
wyrównywania tekstu.
fragment tekstu stanowiący całość pod względem
treści, wyodrębniony graficznie.
Podział na wiersze następuje automatycznie; nie
wolno naciskać klawisza ENTER na końcu kaŜdego
wiersza.
ENTER wstawiamy tyko po zakończeniu akapitu
a nie na końcu wiersza
Znaki niedrukowane (białe)
znaki, które nie są widoczne na wydruku, natomiast są
wstawiane z klawiatury do tekstu. Takimi znakami są m.in.:
Spacja [·],
Spacja nierozdzielająca [°],
Enter [ ¶ ],
Znak końca wiersza [ ↵ ],
Łącznik nierozdzielający [–] (przedłuŜony łącznik),
Tabulator [→].
Aby wyświetlić znaki białe naleŜy:
wcisnąć przycisk ¶ na pasku narzędzi: .
lub ustawić następującą opcję za pomocą Menu:
Narzędzia→Opcje: Widok → znaki niedrukowane:
wszystkie.
Znaki specjalne
Spacja nierozdzielająca (twarda) - spacja zachowująca
odstęp pomiędzy wyrazami z nią sąsiadującymi
jednocześnie łącząca je w jeden ciąg znaków.
Kombinacja klawiszy: Shift + Ctrl + Spacja .
Znak biały: [°]
Łącznik nierozdzielający - łącznik (myślnik), który nie
pełni roli dzielenia wyrazów.
Kombinacja klawiszy: Shift + Ctrl + Łącznik ( - )
znak biały: [–]
Znak końca wiersza – nie kończy akapitu natomiast
przełamuje (kończy) wiersz (linię). W wyniku zastąpienia
Enter tym znakiem zachowujemy takie same własności
akapitu w częściach tekstu nim rozdzielonych
Kombinacja klawiszy: Shift + Enter
znak biały: [ ↵ ]
Zasady pisania tekstów
Pomiędzy ciągami znaków (wyrazami) powinien
znajdować się tylko jeden znak tworzący
odstęp między nimi. Takimi znakami są:
spacja znak biały: [·]
spacja nierozdzielająca [°]
znak tabulacji znak biały: [→].
Zasady pisania tekstów
Znak końca akapitu Enter znak biały: [ ¶ ]
wstawiamy tylko po zakończeniu akapitu, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz