Jakość kształcenia - strona 4

Edukacja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
 • Edukacja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3927

, języków i wyznań, tolerancja, wymiany międzynarodowe; 2) podnoszenie jakości kształcenia - reformy...

Edukacja i globalizacja

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3591

wszystkich środowisk i pokoleń, zmiana treści, charakteru i jakości kształcenia, otwieranie przed każdą jednostką drogi...

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

studiów na dwustopniowe[1]; kontroli jakości kształcenia (systemy akredytacji, certyfikacji itp...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zapewnienia jakości kształcenia 2007 - podjęto decyzję, aby Ramy kwalifikacji w Państwach Członkowskich...

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków...

Kwestia rolna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2177

. Poprawa dostępności do kształcenia na poziomie przedszkolnym. 3. Poprawa jakości kształcenia na poziomie...