Edukacja i globalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4172
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja i globalizacja - strona 1 Edukacja i globalizacja - strona 2 Edukacja i globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

12-stronicowe opracowanie tematu jakim jest wpływ globalizacji na edukację. Praca początkowo skupia się na ogólnym omówieniu problematyki globalizacji, a w drugiej części opisuje koncepcje edukacji w warunkach globalizacji. W tekście można spotkać się z następującą problematyką: globalizacja, stosunki międzynarodowe, konflikty zbrojne, problematyka globalna, zbrojenia, bezrobocie, ubóstwo, głód, analfabetyzm, edukacja, rasizm, nacjonalizm, wydatki na oświatę, konkurencyjność gospodarki, transglobalna edukacja, edukacja humanistyczna, wzrost znaczenia wiedzy, socjologia transglobalna, edukacja behawioralna, działania proedukacyjne, edukacja globalna, relacje edukacyjne, relacje kulturowe, edukacja przez całe życie, edukacja wg UNESCO, regionalizacja, amerykanizacja.

Proces globalizacji pojmowany jest w różny sposób. Dla jednych oznacza on tworzenie jednego wspólnego społeczeństwa lub jednego wspólnego świata natomiast dla innych wiąże się on z intensyfikacją stosunków społecznych o zasięgu ogólnoświatowym. Jeszcze innym kojarzy się z tworzeniem wielości powiązań i sieci zależności oraz wzajemnych oddziaływań państw i społeczeństw. Nowością epoki współczesnej jest proces społecznego równania ludzi. Idea równości jest bardzo starą ideą ale urzeczywistnienie jej dokonywało się bardzo powoli. Przez całe wieki tradycja i religia odgrywały rolę zasadniczą w życiu ludzkości. Postępowanie wyznaczone było nawykami i rutyną, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Nauką zajmowało się nieliczne, odosobnione grono ludzi. Nie miała ona wpływu na społeczeństwo. W dobie współczesnej sytuacja ta się zmieniła, gdyż nauka stała się jedną z kierowniczych sił, przede wszystkim, dlatego że warunkuje życie gospodarcze ludzkości oraz że przekształca i wyznacza technikę zawodową. Dzisiejszych zawodów trzeba się uczyć nie tylko dla zdobycia sprawności, ale także dla umiejętności zastosowania naukowych doświadczeń i teorii. Rola nauki wzrasta w dobie globalizacji także, dlatego, iż przez technikę zmieniającą życie codzienne, przez medycynę, organizującą opiekę nad zdrowiem, przez szkołę, książkę, radio nauka zstępuje w masy. W tej nowej sytuacji trwa jeszcze konflikt między stylem życia dawnym a nowym, wymaganym w dobie upowszechniania się zdobyczy naukowych, stylem, w którym obserwacja, krytycyzm, inteligencja odgrywają rolę zasadniczą.
Przez wieki ludzkość żyła w izolowanych, regionalnych kręgach. Komunikacja między częściami świata była utrudniona, życie gospodarcze kontynentów było niemal zupełnie samowystarczalne. Dopiero XIX wiek zaczyna wprowadzać zmiany. Bezpieczna i szybka komunikacja pozwala na nawiązanie kontaktów, występowanie częstszych wymian handlowych i gospodarczych. W coraz większej mierze świat staje się gospodarczo zaspokojony i współzależny. Następuje znaczny wzrost problematyką globalną, spowodowany rosnącą rozpiętością w poziomie rozwoju między krajami o wyższym stopniu uprzemysłowienia a krajami zacofanymi. Rozwinięta gospodarka oparta na komputeryzacji i automatyzacji oraz jej nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne narzucają podział ludzi na: wysokiej klasy specjalistów - m.in. naukowców, programistów, inżynierów, doradców, menadżerów, którzy decydują o kształtowaniu rozwoju nowych technologii i procesów edukacyjnych oraz na nisko opłacaną siłę roboczą, bezrobotnych, ubogich i bezdomnych. Przygotowania produkcji do techniki komputerowej powoduje, że firmy wciąż redukują etaty. Dzieje się tak zarówno w przemyśle jak i w rol

(…)

… i najbardziej efektywnych, stwarzających lepsze warunki do rozoju człowieka. To bardzo ważne dla zachowania równowagi edukacyjnej oraz norm i zasad życia społeczeństwa otwartego, które jest obecnie nękane przez bezrobocie, ubóstwo, bezdomność a także przez bardzo popularne obecnie dążenie do zyzsku i wyzysku.
Istnieje jeszcze szereg innych negatywnych zjawisk, których przyczyną może być globalizacja. Niektóre…
… granic swobodnego przepływu kapitału pomiędzy międzynarodowymi koncernami, brak brak ograniczeń w kupowaniu i sprzedawaniu dóbr i usług, wartości i kultury przez jednostki ludzkie i firmy. To również nierównościw komforcie życia ludzi na wszystkich kontynentach, w poszczególnych regionach i krajach oraz możliwości upadku i rozwoju wielu miast światowych. Można powiedzieć, że swobodny przepływ kapitału
… jednak są oneujmowane jedynie sygnalizująco.
W nowych warunkach wspólczesnego świata, w których nadal występują przesądy, dyskryminacja rasowa i religijna, wojny i nienawiść, bieda, ubóstwo i głód, analfabetyzm, zachłanność i szowinizm, brakje edukacji i kultury. Koncepcja edukacji przez całe życie, preferowana przez globalizm przejawia się w tym współczesnym świecie jako konieczność i klucz do człowieczeństwa…
ksenofobii jako przyczyny destrukcyjnego, międzygrupowego współzawodnictwa. Podstawową sprawą jest upowszechnienie instytucji, procesów i środków uczenia się dla ludzi wszystkich środowisk i pokoleń, zmiana treści, charakteru i jakości kształcenia, otwieranie przed każdą jednostką drogi samorozwoju ku pełnej autonomii i pełnomocności, na szerszy wielokulturowy świat i jego przyrodę oraz na perspektywę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz